×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Pedagogiskt arbete Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147916481
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Utmärkande drag
– Exempel från verkligheten
– Aktuell forskning
– Praktiska övningar
Centrala uppgifter för en pedagog är att kunna bygga upp och hantera relationer och att samarbeta med olika grupper i sin vardag. Med barnen, arbetskamraterna, föräldrar, myndigheter och ledning. Men vad innebär pedagogens arbete i praktiken? Och vilka lagar, regler och normer är det som styr arbetet? Vi vill erbjuda en faktagrund och en gedigen verktygslåda i det viktiga arbetet med att leda lärande och växande hos barnen.
Rik på uppgifter
I anslutning till varje kapitel i boken finns det rikligt med tilllämpningsuppgifter av verklighetsnära karaktär såsom, diskutera, testa & reflektera, ett dilemma samt olika praktikuppdrag. De sistnämnda är förslag på uppgifter som är avsedda att lösas under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Att utifrån dessa frågor dokumentera sina erfarenheter i en loggbok, är ett bra sätt att knyta ihop teori och praktik och att öva sig i dokumentation och utvärdering.
Boken är helt nyskriven för kursen med samma namn.
Vad är en Onlinebok?