×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Pioneer 1 Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Språk
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147910793
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Om Pioneer 1 Onlinebok
Pioneer 1 är ett kursläromedel för Engelska 5 på gymnasiet, avsett för dig som går på de högskoleförberedande programmen. Utöver engagerande skönlitterär läsning finner du spännande fakta- och populärvetenskapliga texter, enligt riktlinjerna i GY2011. Ämnen och texter i Pioneer är valda och skrivna med stor omsorg för att ge dig det ordförråd som krävs för högre studier inom framför allt samhälls- och naturvetenskapliga program. Pioneer har därför fler faktabaserade texter än skönlitterära, vilket ger dig möjligheten att bygga den engelska du så väl behöver för dina vidare universitets- och högskolestudier.
Texterna i Pioneer har noggrant utprövats i testskolor och vunnit deras hjärtan. I Pioneer 1 finns följande 6 tematiska kapitel:
Varje språk behöver lite TLC
Förkortningen TLC står i Pioneer för Traditions, Language and Culture. I återkommande avsnitt får du arbeta med engelskan ur ett internationellt perspektiv. Vi tittar närmare på dialekter, språkhistoria och hur nya ord bildas. Vi knyter an till kulturella förhållanden i delar av världen där engelskan används och vi belyser det engelska språkets utbredning och ställning i världen.
Övningar med progression och variation
Varje text följs av innehålls- och diskussionsfrågor samt varierade övningar på vokabulär och språkliga strukturer under rubriken Word Work. Musikinslagen betraktas också som texter, varför även de åtföljs av innehålls- och diskussionsfrågor.
The Big Picture
Avsnittet The Big Picture återkommer i slutet av varje kapitel. Här lyfter vi blicken och breddar perspektiven. Du övar upp språkproduktion och interaktion genom formella tal- och skrivövningar, vilket skapar stora utvecklings- och valmöjligheter. De arbetar med verklighetsbaserade uppdrag och väljer uppgifter utifrån intresse och behov.
The Yellow Pages
Hjälp och stöd att genomföra muntliga och skriftliga övningar tillhörande dels bokens texter, dels The Big Picture, får du i The Yellow Pages bak i boken. Där finns mönstertexter med marginalkommentarer och enkla, tydliga instruktioner om olika text- och taltypers uppbyggnad och syfte. Yellow Pages hjälper så att du effektivt utveckla din kommunikativa förmåga.
Language Awareness
Boken avslutas med ett avsnitt med regler, exempel och övningar på den grundläggande grammatik som du förväntas lära dig i kursen Engelska 5.
Vad är en Onlinebok?