×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Religion – helt enkelt Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147910236
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Om Religion – Helt enkelt Onlinebok
Religion – helt enkelt är ett läromedel för religionskunskap 1. Texten tar avstamp i Sverige och det religiösa liv som finns här. I beskrivningen av religioner/livsåskådningar betonas att det aldrig finns ett enda svar på hur människor följer sin specifika övertygelse.
Till Religion – helt enkelt finns en lärarbok. Den ser likadan ut som elevboken men med kommentarer kring uppslagen som ger förslag på dels avsnitt som bör betonas i undervisningen, dels elevuppgifter av olika slag. I elevboken och lärarboken finns det sammanlagt över 600 uppgifter.
Kapitelupplägg
Kapitlen följer en gemensam rubriksättning vilket underlättar en jämförelse mellan de olika religionerna/livsåskådningarna. Varje kapitel är indelat i fem delar: Om religionen/livsåskådningen, heliga texter, högtider, riktningar och religionen/livsåskådningen i samhället.
Olika typer av uppgifter finns insprängda i texten med rubrikerna:
Fundera på – ger dig möjlighet till reflektion kring det du just har läst.
Minns du? – är en sammanfattning i frågeformat för att ge dig möjlighet att stämma av dina kunskaper.
Innehåll
Inledning
Etik och moral
Judendom
Kristendom
Islam
Hinduism
Buddhism
Fler sätt att se på livet
Det lite speciella
Vad är en Onlinebok?