×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Samhällskunskap 1a1 Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147909933
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Om Samhällskunskap 1a1 Onlinebok
Ett nytt spännande läromedel!
Många elever tycker att samhällskunskap är kul eftersom det ofta handlar om sådant som händer här och nu och därför berör, engagerar och ibland även upprör. Samtidigt är det just det som kan göra ämnet svårt. Det finns inte alltid bara Det är en av grundtankarna med det nya läromedelspaketet Samhällskunskap. Frågor och ämnen som tas upp kan ha lika mycket med värderingar, känslor och attityder att göra, som med kunskap eller vetande. En av de röda trådarna genom böckerna är att inte ta sina egna uppfattningar eller åsikter för givna – det kan finnas andra. ett sätt att tänka eller tycka, eller bara ett svar eller perspektiv.
Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt
De tre böckerna är framtagna för att passa de nya ämnesplanerna i samhällskunskap. Detta innebär att ämnesplanernas betoning på ett kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt får en framskjuten plats. Samtidigt innehåller böckerna alla de viktiga moment och kunskapsområden som gör en klassisk bok i samhällskunskap.
Innehåll
– Om att påverka och att påverkas
– Kunskap och okunskap
– Individen, samhället och kulturen
– Diskriminering, fördomar och social status
– Demokrati och diktatur
– Politiska partier
– Statsskickets grunder
– Riksdag och regering
– Kommuner, landsting och regioner
– EU – den europeiska unionen
– Internationellt beslutsfattande
– Massmedier – den tredje statsmakten
– Sverige i förändring
– Näringsliv och arbetsmarknad
– Arbete, sparande och konsumtion
– Vad är samhällsekonomi?
Vad är en Onlinebok?