×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Sociologi Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147910212
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Utmärkande drag
– Utgår ifrån att människan och samhället är en sammanflätad helhet
– Tydlig struktur som börjar i det lilla och avslutar i den stora helheten
– Varje kapitel inleds med konkreta exempel och avslutas med diskussionsfrågor
Boken inleds med fyra kapitel som handlar om människan, samhället och sociologi som vetenskap. Här diskuteras bland annat:
– Hur blir vi personer?
– Att visa vem man är
– Gruppens betydelse
– Människan – en kulturvarelse
– Människan upptäckter samhället
– Viktiga sociologiska problem
– Några centrala utgångspunkter
– Sociologi – att studera det självklara
Därefter följer tre kapitel om vårt nuvarande samhälles utformning: om globalisering och urbanisering, om samhällets skiktning (klass, kön och etnicitet) och om förändringar på tre centrala samhällsområden: familj, utbildning och arbete.
Här diskuteras frågor kring:
– Den gränslösa och gränsfyllda världen
– Stadens sociala liv
– Människans likhet
– Ojämlikheten i samhället
Boken avslutas med ett kapitel som knyter ihop tankarna om människan och samhället. Varje kapitel inleds med konkreta exempel och avslutas med diskussionsfrågor.
Sociologi är skriven för kursen med samma namn på gymnasieskolan, men passar även för andra utbildningar, exempelvis för studerande på vuxenutbildningar.
Vad är en Onlinebok?