×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Svenska etc. Onlinebok (12 mån)

228 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
SFI, Språk
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147907007
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Svenska etc. Onlinebok
Svenska etc. är en lärobok skriven för gymnasiets alla kurser i svenska och svenska som andraspråk. Stor omsorg har lagts på att texterna ska passa både i ungdomsgymnasiet och i vuxenutbildningen. Innehållet i Svenska etc. motsvarar väl innehållet i Skolverkets förutsättningar för ämnet svenska som andraspråk. I Svenska etc. finns rikligt med, och varierade övningar kopplade till ämne, syfte, situation och mottagare. Både muntligt och skriftligt språk värderas och granskas. Det kontrastiva perspektivet löper som en röd tråd i Svenska etc.
Texter från olika tider och olika delar av världen är representerade. Skönlitteraturen ackompanjeras av övningar av olika typ och svårighetsgrad. Strukturen är tydlig och du kan enkelt söka upp den övning/färdighet du vill eller behöver öva: ord, grammatik, tal, texttyper, argumentation, utredning eller analys. Materialet gör det äntligen möjligt att individualisera undervisningen genom en mängd nivåindelade tal- och skrivuppgifter, tydligt markerade. Även texterna är av olika slag och varierande svårighetsgrad. Skönlitteratur varvas med sakprosa, nutida texter med äldre klassiker, i tematiskt indelade kapitel.
Vad är en Onlinebok?