×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Svenska rum 2 Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Språk
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147916870
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Svenska rum 2
Hur möter man önskemål om både tematik och kronologi när det gäller undervisningen i litteraturhistoria? I Svenska rum 2 har vi löst problemet genom en kronologisk presentation där vi lyfter fram centrala teman i varje epok; antiken resonerar kring ”hjälten”, romantiken kring ”skräck” för att ge några exempel. Bandet mellan litteratur och samhällsutveckling är också en självklar utgångspunkt liksom kopplingar mellan igår och idag. Ett exempel är bokens ”Samtal pågår” där texter från olika tider som behandlar samma tema möts – texter av Homeros och Eyvind Johnson, Daniel Defoe och Michel Tournier för att nämna några.
Svenska rum 2 innehåller dessutom två språkkapitel, ett med fokus på retorik och ett som behandlar språkförhållanden i Sverige.
Svenska rum 3
Innehållet i Svenska rum 3 fokuserar på ”högskoleförberedandet” – vetenskapligt skrivande, källkritiskt granskande, … – men även det litterära spåret som löpt genom Svenska rum 1 och 2 avslutas i bok 3 med en granskning av vad som präglar litteraturen under 1900-talet. Modernismen med dess centrala författarskap – Kafka, Proust, Woolf, Hemingway, … – presenteras. Prosa, lyrik och dramatik har sin självklara plats. Även äldre och nutida arbetarlitteratur tas upp under rubriken ”Drömmen om någonting annat”. Så får samtidslitteraturen ett kapitel. Svenska rum 3 gör också ett svep över världen under rubriken ”Utblick över världen – bortom Europa och USA”. Slutligen finns självklart ett kapitel om språkhistoria med.
Vad är en Onlinebok?