×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Svenskan 7 – Digitalt elevpaket (Digital produkt)

145 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Språk
ISBN
9789144089355
Förlag
Studentlitteratur AB
Upplagenummer
1

Flexibelt och för alla
Med vår prisbelönta serie Svenskan får du en flexibel bas att utgå ifrån i din undervisning. Litteraturen är navet som hela klassen samlas kring för att fundera, reflektera och diskutera. Härifrån finns det individuella vägar till alla delar av svenskämnet. Det finns texter, uppgifter och interaktiva övningar för elever med både snabb och långsam inlärningstakt, för elever med läs- och skrivsvårigheter och för elever med svenska som andra språk.

ETT DIGITALT ELEVPAKET
Det digitala elevpaketet ger eleven samma innehåll som Svenskan 7 – Elevpaket med webbdel, med den skillnaden att innehållet här är helt digitalt. Svenskan 7 – Digitalt elevpaket följer samma struktur och upplägg som Svenskan 7 – Elevpaket med webbdel och innehåller också samma komponenter, men här är de olika delarna helt digitala – digital elevbok, digitala arbetsblad och interaktiva övningar.

Svenskan 7 – Digitalt elevpaket säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum.

DIGITAL ELEVBOK – UPPLEVELSE OCH DISKUSSION
I Elevbokens kapitel presenteras en roman och en klassiker som knyter an till kapitlets tema. Alla texter och instruktioner är inlästa och har textföljning. För att underlätta för eleverna finns det rikligt med ordförklaringar. Samtliga kapitel följer en fast struktur där alla delar ansluter till temat:


Introduktion – underlag för reflektion och diskussion.


Lyssna – en roman introduceras.


Läs – ett utdrag ur samma roman.


Boklådan – innehåller alternativ för alla typer av läsare. 5–7 romaner presenteras kort – samtliga hör samman med temat.


Klassikern – ett utdrag eller en novell, ibland omskriven till modern svenska.


Läst i tidningen – artikel ur dags- eller fackpress.


Kort sagt – dikter, aforismer eller annat tänkvärt och välformulerat.


Se film – förslag på film att se tillsammans.