×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Vägar till SO Elevbok

334 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan, Grundskola 7-9, Grundskola 4-6, Grundskola FK-3
ISBN
9789127451797
Förlag
Natur & Kultur Läromedel
Upplagenummer
1

Vägar till SO utgår från kursplanen för åk 7-9 och fokuserar på att utveckla elevernas förmågor i alla fyra SO-ämnen. I varje ämne görs nedslag i det centrala innehållet. Eleverna får strategier för att ta sig an komplexa ämnestexter och utveckla ett ämnesspråk. Den språkutvecklande stöttningen består till exempel av förförståelseövningar, ord- och begreppsförklaringar, läsförståelsefrågor och skrivmallar.

Urvalet i de fyra SO-ämnena är både kulturneutralt och kulturspecifikt. Det kulturneutrala är exempelvis avsnitten om klimat, väder och jordens befolkning medan det kulturspecifika rör Sveriges statsskick och samhällsekonomi.

Återkommande metoder i Vägar till SO

* Arbeta med centrala begrepp
* Para ihop ord och bild
* Vilka påståenden stämmer?
* Venndiagram
* Nu, då och i framtiden
* Skapa samband

Innehållet i respektive ämne är:

Samhällskunskap:
1. Demokrati och mänskliga rättigheter
2. Så styrs Sverige
3. Ekonomi i samhället

Geografi:
1. Väder och klimat
2. Jordens befolkning
3. Naturresurser och hållbar utveckling

Historia:
1. Franska revolutionen
2. Industriella revolutionen
3. Folkmord

Religion:
1. Vad är religion?
2. Våra fem världsreligioner

Innehållet utgår delvis från Skolverkets kartläggningsmaterial av nyanlända elevers kunskaper steg 3. På så sätt kan läraren enkelt anpassa undervisningen utifrån elevernas tidigare kunskaper inom ämnena.

Varje ämnesområde avslutas med en uppgift som är möjlig att bedöma i förhållande till kunskapskraven i respektive SO-ämne. På så sätt kan både lärare och elever följa elevernas utveckling.

Passar både SO-lärare och SVA-lärare

Vägar till SO fungerar mycket bra att arbeta med för såväl ämneslärare i SO med nyanlända elever i sin klass, och för SVA-läraren som undervisar i SO i exempelvis föreberedelseklass. SO-läraren får stöttning i det språkutvecklande arbetssättet och SVA-läraren får stöttning med ämnesinnehållet.

Kostnadsfritt extramaterial

Vägar till SO fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt lärarstöd och webbövningar för eleverna. Lärarstödet finns som pdf och podcast.

Digitalbok

Digitalboken är en kopia av den tryckta boken.