×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Vår planet 1 Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147909384
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Om Vår planet 1 onlinebok
Vår planet har som målsättning att skriva om geografi så att läsaren får en helhetsförståelse för de olika företeelserna som formar planeten jorden. Med andra ord vilka skeenden, villkor och förlopp det är som styr och påverkar jorden och därmed vårt livsutrymme både vad gäller de naturgivna och allt som vi själva gör, tillför eller tar bort.
Hållbar utveckling
Genom hela boken går miljötänkandet som en röd tråd. Hur ska vi kunna ändra vårt sätt att utnyttja jordens resurser och vår livsstil för att bidra till en hållbar utveckling.
Struktur
Varje kapitel har samma upplägg:
– En ingress där väsentligheterna i avsnittet slås fast
– En allmän del där grundläggande fakta, teorier och modeller presenteras och diskuteras
– En global/regional avdelning med konkreta exempel på skiftande nivåer: lokala, nationella och regionala
– En svensk/nordisk avdelning med likartade exemplifieringar
– En tillämpning i avsnittet ”Geografisk analys”. Här får du ett verktyg så att du kan analysera och pröva verkliga förhållanden utifrån geografiska teorier och arbetsmetoder. Du lär dig att tänka geografiskt
– Ett uppslag med uppgifter efter varje kapitel. Dessa är indelade i grundfrågor respektive fördjupningsuppgifter.
Vår planet 1 behandlar innehållet i kursen Geografi 1. I den nya upplagan har kapitelstrukturen förändrats för att passa den nya ämnesplanen. Vidare har texterna på många ställen omarbetats för att göra innehållet mer tillgängligt. Nytt är också att varje kapitel avslutas med ett uppslag med uppgifter.
Innehåll
– Vad är geografi?
– Kartografi
– Endogena processer
– Exogena processer
– Klimatologi
– Befolkning
– Stadens geografi
– Vattnet
– Ekonomisk geografi
– Regionalgeografi
Vad är en Onlinebok?