×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Vårt samhälle 1b Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147916375
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Utmärkande drag
– Resonerande, lättlästa texter
– Konkreta exempel
– Medborgarperspektiv
– Historiska bakgrunder
– Ifrågasättande uppgifter
Medborgarperspektiv
Syftet med Vårt samhälle är att förmedla ett medborgarperspektiv som inte bara innebär grundkunskaper om hur vårt samhälle fungerar idag, utan också om hur det fungerade igår och att det kan komma att förändras i framtiden.
Personligt tilltal
Vårt samhälle har ett personligt tilltal som vill locka till engagemang på samhällets alla nivåer från enskild och gruppnivå till nationell och global nivå.
Texterna är lättlästa och har en resonerande ton. Eleverna bjuds in i texten genom tankeväckande exempel. Begrepp och företeelser förklaras tydligt.
Tydlighet via text och exempel
En längre text kan vara lättare att förstå jämfört med en kortfattad faktaspäckad. Därför får texterna ta plats till förmån för tydligheten. För att eleverna ska kunna ta till sig komplexa sammanhang ges också konkreta exempel på abstrakta företeelser.
Perspektiv och fördjupning
Fördjupande texter, intervjuer och historiska utvikningar förklarar nuet och ger perspektiv på dagens samhälle. Olika synsätt och värderingar tas upp för att spegla verkligheten.
Ifrågasättande uppgifter
En viktig del av Vårt samhälle är uppgifterna som fått ta stor plats. Ibland har frågorna ett givet svar, ibland inte. Författarna vill stimulera eleverna till att tänka efter, diskutera, ta ställning och våga stå upp för sin ståndpunkt. Instuderingsfrågor varvas med tankeväckande och ibland utmanande diskussionsuppgifter och värderingsövningar.
Vad är en Onlinebok?