×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Z-Classic 1b Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147910151
Förlag
Liber
Upplagenummer
1

Om Z-Classic 1b Onlinebok
Z-classic 1b kan bäst beskrivas som Z-familjens mer djupgående alternativ för de som läser samhällskunskap på något av de högskoleförberedande programmen. Stoffet är organiserat i åtta olika block, vilka i sin tur består av kapitel av skiftande antal, omfattning och svårighetsgrad. I den nya upplagan har texterna uppdaterats för att bättre skildra dagens samhälle och kapitlet om sociala frågor har skrivits om.
Varje block i Z-classic är avsett som ett sammanhängande och avgränsat studieområde, dvs. som en delkurs. I respektive blocks inledning finns ett kapitel som tar upp vissa – för sitt sammanhang – grundläggande begrepp, ofta placerade i någon typ av helhetsbild eller modell. Därefter ägnas text och bilder åt de enskilda delar som ingår i helheten.
De åtta blocken består av:
– Att studera samhällskunskap
– Kommunikation
– Ideologier och partier
– Statsskick
– Resurser
– Ekonomi
– Sociala frågor
– Internationella relationer
Vad är en Onlinebok?