×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Tillagd i varukorgen!

{produkt} tillagd

Z-rapport 1a1 uppl 2 Onlinebok (12 mån)

242 kr ink. moms.

Fakta


Ämne
Humaniora och samhällsvetenskap
Nivå
Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
ISBN
9789147916436
Förlag
Liber
Upplagenummer
2

Z-rapport betonar praktiskt medborgarskap. Som vanligt är stoffet fördelat på fem block:
– Samhällsstudier – om förutsättningarna för ämnet samhällskunskap
– Sociala frågor – om grupptillhörighet och hur vi människor påverkas
– Politiska idéer – om ideologier och partier
– Statsskick – om aktörer och regler inom, mellan och över staterna
– Ekonomi – om hushållning med knappa resurser.
Strukturen i boken har gjorts extra tydlig med hjälp av en matris. I matrisen har vart och ett av bokens 19 kapitel placerats in med hänsyn till dels vilket block (stoffområde) det tillhör och dels vilket perspektiv som används.
Fyra perspektiv
Z-rapport tar upp fyra perspektiv:
– Begreppsperspektivet tar upp viktiga ord och helhetsbilder.
– Hemmaperspektivet behandlar det privata och det lokala.
– Sverigeperspektivet belyser landsomfattande samhällsfrågor.
– Globalperspektivet redogör för gränsöverskridande samhällsföreteelser.
Arbetsuppgifter
Varje block i Z-rapport avslutas med arbetsuppgifter, som placerats under två rubriker:
– Testa dig själv ger eleverna praktisk hjälp med själva instuderingen av viktiga fakta- och förståelsekunskap.
– Jobba vidare stimulerar till fördjupning, analys och diskussion.
Vad är en Onlinebok?