×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

YRKESHÖGSKOLA BEHÖRIGHET

För att bli antagen till en yh-utbildning krävs grundläggande behörighet vilket motsvarar en gymnasieexamen. För vissa av våra yh-utbildningar krävs, utöver grundläggande behörighet, även särskilda förkunskaper i form av specifika kurser eller yrkeserfarenhet. Under respektive utbildning kan du läsa mer om vilka förkunskapskrav som behövs.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET FÖR YRKESHÖGSKOLA

Har du som uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

SÄRSKILD BEHÖRIGHET FÖR YRKESHÖGSKOLA

De särskilda förkunskapskraven består vanligtvis av specifika kurser från ett gymnasieprogram eller relevant arbetslivserfarenhet. Du kan även ansöka till oss om du anser att du har liknande kunskaper som motsvarar den särskilda behörigheten.

SAKNAR DU BEHÖRIGHET FÖR YRKESHÖGSKOLA?

Saknar du behörighet till någon av våra utbildningar finns det fortfarande en möjlighet för dig att bli antagen. Vi som anordnare kan göra undantag om vi bedömer att du kan klara av utbildningen och arbeta inom yrket som utbildningen leder till. Då behöver du skicka in en motivering till varför du tror att du kan tillgodogöra dig utbildning.

BLI ANTAGEN PÅ REELL KOMPETENS

Uppfyller du inte de formella antagningskraven men har likvärdig kunskap i form av yrkeserfarenhet, föreningsliv eller annan erfarenhet kan du bli antagen på reell kompetens. Reell kompetens betyder att du har motsvarande kunskaper i förhållande till de specifika behörighetskravet, exempelvis genom arbetslivserfarenhet, liknande kurs eller andra relevanta kunskaper. Din reella kompetens styrker du genom dokumentation såsom betyg eller intyg.

BLI BEHÖRIG MED PREPARANDKURS

Skulle du sakna de kurser som ingår i den särskilda behörigheten, erbjuder vi till många av våra utbildningar en preparandkurs där du läser in den särskilda behörigheten. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den på distans online under några veckor. Läs mer om Hermods preparandkurser här.

BLI BEHÖRIG VIA PRÖVNING

Saknar du de gymnasiekurser som ingår i den särskilda behörigheten kan du göra en så kallad prövning via kommunen. Att göra en prövning innebär att du gör en bedömning av dina kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner och ämnesplaner. Med andra ord kan man säga att du tentar av ett ämne eller en kurs. Klarar du prövningen får du betyg i kursen. För att genomgå en prövning kontaktar du din hemkommun.

Studietakt
Studieform
Utbildningstyper
Visa fler filter