×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

YRKESHÖGSKOLA BEHÖRIGHET

För att bli antagen till en YH-utbildning krävs grundläggande behörighet vilket motsvarar en gymnasieexamen. För vissa av våra YH-utbildningar krävs, utöver grundläggande behörighet, även särskilda förkunskaper i form av specifika kurser eller yrkeserfarenhet. Under respektive utbildning kan du läsa mer om vilka förkunskapskrav som behövs.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET FÖR YRKESHÖGSKOLA

Har du som uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

SÄRSKILD BEHÖRIGHET FÖR YRKESHÖGSKOLA

De särskilda förkunskapskraven består vanligtvis av specifika kurser från ett gymnasieprogram eller relevant arbetslivserfarenhet. Du kan även ansöka till oss om du anser att du har liknande kunskaper som motsvarar den särskilda behörigheten.

SAKNAR DU BEHÖRIGHET FÖR YRKESHÖGSKOLA?

Saknar du behörighet till någon av våra utbildningar finns det fortfarande en möjlighet för dig att bli antagen. Vi som anordnare kan göra undantag om vi bedömer att du kan klara av utbildningen och arbeta inom yrket som utbildningen leder till. Här nedan presenterar vi olika sätt att bli behörig.

Uppfyller du inte de formella antagningskraven men har likvärdig kunskap i form av yrkeserfarenhet, föreningsliv eller annan erfarenhet kan du bli antagen på reell kompetens. Reell kompetens betyder att du har motsvarande kunskaper i förhållande till de specifika behörighetskravet, exempelvis genom arbetslivserfarenhet, liknande kurs eller andra relevanta kunskaper. Din reella kompetens styrker du genom dokumentation såsom betyg eller intyg.

Inom yrkeshögskolan finns möjligheten att bli antagen till en utbildning genom den så kallade 20-procentsregeln. Det innebär att 20% av platserna på en utbildning får bestå av sökande som inte uppfyller de formella behörighetskraven. Det gäller även för dig som sökande som inte kan antas genom den reella kompetensen. Om vi gör bedömningen att du av andra skäl kan tillgodogöra dig utbildningen, kan du bli behörighetsförklarad och du är då, som övriga sökanden, med i antagningsprocessen.


För att bedömningen ska bli så korrekt som möjligt, rekommenderar vi att du bifogar intyg och underlag i din ansökan som styrker dina kompetenser och erfarenheter. Underlagen kan bestå av intyg från arbetsgivare, betyg, en mer ingående beskrivning av din kompetens eller motsvarande.

Skulle du sakna de kurser som ingår i den särskilda behörigheten, erbjuder vi till många av våra utbildningar en preparandkurs där du läser in den särskilda behörigheten. Preparandkursen är avgiftsfri och du läser den på distans online under några veckor. Läs mer om Hermods preparandkurser här.

Vi erbjuder behörighetsgivande förutbildning för utvalda utbildningar. Vi kallar det BFU, vilket är ett "paket" med en eller flera kurser som ger dig de förkunskaper som krävs för att bli behörig. Det bästa av allt är att du blir garanterad en utbildningsplats om du blir godkänd!

Vad är en BFU?
En behörighetsgivande förutbildning, BFU möjliggör för fler personer att bli behöriga och kunna läsa en YH-utbildning. Kostnadsfritt såklart! Innehållet i förutbildningen motsvarar kunskaper på gymnasial nivå. För att kunna läsa en BFU behöver du uppfylla utbildningens behörighetskrav, med undantag för kursen som ingår i vår BFU. Kontakta vårt antagningsteam om du är osäker på din behörighet!

Upplägg och studietakt kan skilja sig åt mellan olika förutbildningar, men det vanliga är att en BFU pågår under några veckor i anslutning till utbildningsstarten.

Observera att varje BFU har ett begränsat antal platser.

Anmäl dig till en BFU

  • Ansök till någon av YH-utbildningarna som erbjuder BFU.
  • Kontakta vårt antagningsteam och meddela att du vill läsa en BFU för att bli behörig.
  • Vi skickar ut ett anmälningsformulär som du fyller i.

Om du blir antagen till att läsa en BFU skickar vi mer detaljerad information till dig.

Saknar du de gymnasiekurser som ingår i den särskilda behörigheten kan du göra en så kallad prövning via kommunen. Att göra en prövning innebär att du gör en bedömning av dina kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner och ämnesplaner. Med andra ord kan man säga att du tentar av ett ämne eller en kurs. Klarar du prövningen får du betyg i kursen. För att genomgå en prövning kontaktar du din hemkommun.