×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

HAR DU ETT KOMPETENSBEHOV SOM ÄR SVÅRT ATT FYLLA?

Som yrkeshögskola (YH) är vår uppgift att fylla näringslivets kompetensbehov. Som företag kan ni medverka vid framtagning av nya utbildningar inom er bransch eller engagera er i existerande utbildningar.

Utbildningarna blir då anpassade efter era behov och krav för att ge de studerande och er de bästa förutsättningarna för sitt kommande arbetsliv.

Tillsammans med er som vet hur behovet på arbetsmarknaden ser ut, skräddarsyr vi utbildningar som ger våra studerande rätt och aktuell kompetens. Att utbildningarna drivs med och för företag är en bidragande anledning till att så många av de studerande får arbete efter utbildningen.

Branschsamtal

Under hösten kommer vi att anordna branschsamtal för att fånga upp era kompetensbehov, aktuella tendenser och förutsättningar så att vi tillsammans med er, kan börja skissa på de kurser och utbildningar som de olika verksamheterna behöver för att fylla på med den personal som krävs. Vi återkommer med datum när vi anordnar ett samtal inom din bransch.

TA FRAM UTBILDNING INOM DIN BRANSCH

Utifrån vilka kompetenser som efterfrågas inom er bransch utvecklar vi tillsammans rätt YH-utbildning. På så sätt kan ni säkra att det utbildas personal med rätt kunskaper för framtiden.

PÅVERKA KOMPETENSEN HOS MORGONDAGENS ARBETSKRAFT

Att det är dyrt med en felrekrytering är inget nytt. Alla våra yrkeshögskoleutbildningar är praktiskt lagda och innehåller en eller flera LIA-perioder (Lärande i arbete). Som företag kan ni ta emot LIA-studerande som utför en del av sin utbildning på er arbetsplats. LIA-perioderna är ett ypperligt tillfälle att lära känna och testa de studerande för en eventuell anställning. Som företag kan ni lära upp den studerande i era system och metoder vilket ger en kortare språngbräda in i arbetet. Läs mer om LIA-praktik i fliken ovan.

95% REKOMMENDERAR OSS VIDARE

9 av 10 av våra företagspartners är nöjda med samarbetet med Hermods Yrkeshögskola (YH).

KONTAKTA OSS


90%

kan rekommendera oss till andra

95%

är nöjda med samarbetet