×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

HAR DU ETT KOMPETENSBEHOV SOM ÄR SVÅRT ATT FYLLA?

Som yrkeshögskola (YH) är vår uppgift att fylla näringslivets kompetensbehov. Som företag kan ni medverka vid framtagning av nya utbildningar inom er bransch eller engagera er i existerande utbildningar.

Utbildningarna blir då anpassade efter era behov och krav för att ge de studerande och er de bästa förutsättningarna för sitt kommande arbetsliv.

Tillsammans med er som vet hur behovet på arbetsmarknaden ser ut, skräddarsyr vi utbildningar som ger våra studerande rätt och aktuell kompetens. Att utbildningarna drivs med och för företag är en bidragande anledning till att så många av de studerande får arbete efter utbildningen.

Branschsamtal

Yrkeshögskolan är till för att förse företag och organisationer med rätt kompetens genom att kontinuerligt utbilda inom områden där arbetslivet upplever utmaningar att hitta rätt personal.

Nu har du möjlighet att vara med och påverka vilka program och kurser vi på Hermods yrkeshögskola ska satsa på för att förse din verksamhet med rätt kompetens. Var med på ett branschsamtal hos oss i höst för att berätta vad ni behöver. I detta öppna samtal får du möjlighet att tillsammans med andra branschrepresentanter säga din mening och på så sätt vara med och påverka vårt kommande utbud. Vi presenterar våra områden och de olika utbildningsformerna inom yrkeshögskolan och hoppas att ni ska se hur yrkeshögskolan kan verka som en samarbetspart och ett strategiskt verktyg i er kompetensförsörjning. Vid mötet kommer även företrädare från en branschorganisation finnas med och ge sin syn på kompetensförsörjning och samverkan med YH.

Kanske kommer du själv eller tar med en kollega. Oavsett hoppas vi på en givande stund tillsammans med fokus på kompetensförsörjning inom er bransch.
Vi arrangerar branschråd med följande inriktningar:

  • Teknik och tillverkning
  • Jordbruk
  • Samhällsbyggnad och byggteknik
  • Ekonomi, försäljning och administration
  • IT rekrytering
  • Handel

Se vilka datum som vi erbjuder branschråd för just din bransch här nedan.

TA FRAM UTBILDNING INOM DIN BRANSCH

Utifrån vilka kompetenser som efterfrågas inom er bransch utvecklar vi tillsammans rätt YH-utbildning. På så sätt kan ni säkra att det utbildas personal med rätt kunskaper för framtiden.

PÅVERKA KOMPETENSEN HOS MORGONDAGENS ARBETSKRAFT

Att det är dyrt med en felrekrytering är inget nytt. Alla våra yrkeshögskoleutbildningar är praktiskt lagda och innehåller en eller flera LIA-perioder (Lärande i arbete). Som företag kan ni ta emot LIA-studerande som utför en del av sin utbildning på er arbetsplats. LIA-perioderna är ett ypperligt tillfälle att lära känna och testa de studerande för en eventuell anställning. Som företag kan ni lära upp den studerande i era system och metoder vilket ger en kortare språngbräda in i arbetet. Läs mer om LIA-praktik i fliken ovan.

95% REKOMMENDERAR OSS VIDARE

9 av 10 av våra företagspartners är nöjda med samarbetet med Hermods Yrkeshögskola (YH).

KONTAKTA OSS


90%

kan rekommendera oss till andra

95%

är nöjda med samarbetet