×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

JOBBMÖJLIGHETER EFTER YH

Gemensamt för alla Hermods yrkeshögskoleutbildningar är att de är utvecklade tillsammans med företag. Utbildningarna är anpassade efter deras behov och krav för att ge dig de bästa förutsättningarna för ditt kommande yrke. Företagen är aktiva när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och att erbjuda praktik (LIA).

9 AV 10 FÅR JOBB EFTER YH

Att utbildningarna drivs med och för företag är en bidragande orsak till att hela 9 av 10 får jobb efter examen. Varje yh-utbildning styrs av en ledningsgrupp där majoriteten av ledamöterna är från arbetslivet. Dessa är ofta företagsrepresentanter som framöver vill rekrytera personer med den kompetens som ges i utbildningen.

YRKESPROGNOSER

En yrkeshögskoleutbildning skapas i samråd med näringslivet för att tillgodose de branscher som har stor efterfrågan på arbetskraft. Det innebär att det alltid finns mycket liten konkurrens om jobben inom det yrkesområde som du utbildar dig inom. En yh-utbildning får endast starta om det finns ett konkret behov på arbetsmarknaden vilket gör att du kan känna dig trygg med ditt val.

Studietakt
Studieform
Utbildningstyper
Visa fler filter