×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

VAD ÄR LIA?

För att säkerställa att våra yrkeshögskoleutbildningar motsvarar de krav som ställs i arbetslivet, drivs alla Hermods yrkeshögskoleutbildningar i nära samarbete med företag. Våra utbildningar innehåller en eller flera kurser med praktiskt lärande där du får omsätta dina kunskaper ute på en arbetsplats. De kallas för Lärande i Arbete (LIA). LIA genomför du ute på företag inom den bransch du utbildas för. Du får tillämpa de kunskaper som du lärt dig i kursmomenten. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och praktik, samtidigt som du får praktisk träning i ämnet.

FÖRDELEN MED LIA

Många anser att LIA är den största fördelen med YH eftersom att du får testa på ditt yrke under studietiden samtidigt som du får in en fot på arbetsmarknaden. För många blir det även första arbetsplatsen efter avslutad utbildning.

LIA-PERIODEN

En yh-utbildning innehåller vanligtvis 2-3 LIA-perioder. Varje LIA är ca 3-5 veckor lång vilket innebär att du får mycket tid till att lära dig ditt nya yrke. Under din LIA har du en handledare som stöttar dig i din praktik och ser till så att du lär dig det du ska. LIA:n är kurs där din prestation bedöms, därför är det viktigt att du tar din LIA på allvar.

HUR SÖKER JAG LIA-PLATS?

Tidigt i din utbildning får du information om hur processen kring LIA-praktiken går till. I god tid inför din LIA-praktik får du information av utbildarna att det är dags att börja söka. Du ansvarar själv för att aktivt söka och ta kontakt med företag för att hitta din LIA-plats. Hermods har ett stort nätverk av företag och vi erbjuder såväl nätverksaktiviteter som goda råd för att stötta dig i ditt sökande. Din utbildningsledare finns till hands för att bistå med sina erfarenheter och kontakter i syfte att stärka ditt nätverk. I vissa fall anordnar skolan en LIA-plats åt dig.

TIPS INFÖR DIN LIA!

Tänk på att börja söka efter din LIA-plats i god tid. Välj företag med omsorg. Vill du vara på ett stort eller litet företag, innovativt eller traditionellt? Vad skulle du vilja lära dig? Tänk ut i förväg vad du skulle vilja få ut av din LIA-period. Gör upp en plan för din LIA-period tillsammans med företaget så att ni båda vet vilka förväntningar som finns.

Studietakt
Studieform
Utbildningstyper
Visa fler filter