×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

VAD ÄR ERASMUS+?

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning. Programmet syftar till att ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera och få andra erfarenheter utomlands.

Programmet ger Hermods Yrkeshögskola möjlighet att söka bidrag för skolutveckling, lärande och kompetensutveckling, både för vår personal och för våra studerande. Bidraget täcker resor, dagligt uppehälle och administrativa kostnader.

Du som studerande kan med fördel göra din LIA – lärande i arbete – utomlands, vilket bidrar till att du ökar din kompetens och anställningsbarhet. Samt att du får en fantastisk upplevelse och lustfyllt lärande. Läs mer om internationell LIA här.

HUR ANSÖKER JAG?

Om du är intresserad av att göra en eller flera LIA-perioder utomlands kan du vända dig till din utbildningsledare eller kontakta vår konsortium koordinator:

Elisabet Stein
Hermods Yrkeshögskola
elisabet.stein@hermods.se

Studietakt
Studieform
Utbildningstyper
Visa fler filter