×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

BLI BEHÖRIG MED PREPARANDKURSER

För dig som saknar den särskilda behörigheten som krävs för vissa av våra YH-utbildningar är en preparandkurs ett bra alternativ.

En preparandkurs motsvarar en gymnasiekurs på en övergripande nivå, med en komprimerad studietakt. Kursen genomförs på 3 – 8 veckor på distans via vår utbildningsplattform på webben. För att kunna starta en preparandkurs måste du först uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. En preparandkurs avslutas med ett teoretiskt eller praktiskt slutprov som genomförs på utbildningsplattformen. Klarar du slutprovet och resterande uppgifter, blir du behörig till utbildningen och har chans att kunna bli antagen till utbildningen som du har sökt. En preparandkurs ger inget betyg utan endast ett intyg som kommer att laddas upp i din ansökan. Detta eftersom kursen endast ger dig den särskilda behörigheten för våra YH-utbildningar på Hermods. Ansvaret att genomföra preparandkursen utifrån dess tidsplan ligger på dig som sökande. Preparandkursen är avgiftsfri men kostnad för eventuell kurslitteratur kan tillkomma. En preparandkurs är ej CSN-berättigad.

Du kan även läsa de kurser som krävs via komvux (kommunal vuxenutbildning).

ANSÖK TILL PREPARANDKURS

 1. Gör en ansökan till en utav våra yrkeshögskoleutbildningar
 2. Antagningsenheten granskar din ansökan
 3. Om Antagningsenheten bedömer att du saknar någon av de särskilda behörighetskraven, skickas ett meddelande till dig i meddelandefunktionen i YH-antagning med en anmälningslänk till preparandkurserna.

VAD HÄNDER NÄR DU HAR GJORT EN ANMÄLAN TILL PREPARANDKURS?

Antagningsenheten kommer inom tre arbetsdagar efter att din anmälan har inkommit, att registrera dig på preparandkursen. Därefter startar kursen omgående. Kom ihåg att vara aktiv under kursen då den annars riskerar att stängas ned på grund av inaktivitet. Du måste ta hänsyn till uppgifternas olika inlämningsdatumen.

FÖLJANDE KURSER ERBJUDER VI SOM PREPARANDKURSER

 • Bygg och anläggning 1 & 2
 • Engelska 6
 • Hälsopedagogik
 • Kemi 1
 • Matematik 2
 • Samhällskunskap 2
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2
 • Svenska 2
 • Svenska 3
 • Praktisk ellära
 • Teknik 1 (Teknikinformatör)
 • Marken och växternas biologi
 • Fordon och redskap
 • Växtkunskap 1
 • Skog (behörighet för Skogsskötsel 1)
 • Programmering 1
 • Teknik 1 (Produktionstekniker livsmedel)
 • Fysik 2
 • Trädgårdskurser:
  - Markens och växternas biologi
  - Fordon och redskap
  - Växtkunskap 1
 • Växtkurser:
  - Markens och växternas biologi
  - Växtkunskap 1

FRÅGOR GÄLLANDE PREPARANDKURSER?

Har du frågor gällande våra preparandkurser eller ansökan till preparandkurserna, kontakta anmalan.preparand@academedia.se för mer information.

Vid tekniska problem kring din preparandkurs, kontakta studerandeservice@hermods.se för vidare hjälp.