×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

YH-kurser

Hermods vill bidra till det livslånga lärandet och erbjuder YH-kurser, ett koncept för dig som vill vidareutvecklas på ett snabbt och smidigt sätt. Kurserna är CSN-berättigade, kostnadsfria och erbjuds på distans för att möjliggöra ny eller fördjupad kunskap som svarar mot det behov som finns i arbetslivet, med andra ord finns det ett kompetens- eller rekryteringsbehov i samtliga branscher där kurser erbjuds. De riktar sig till dig som vill förnya din kompetens eller för dig som vill utvecklas i redan befintlig roll.

Utbudet är varierande och kurserna är olika långa, alltifrån några enstaka veckor upp till ca sex månader.

För dessa kurser krävs yrkeserfarenhet inom den specifika branschen samt grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Mer information finns under respektive kurs.