×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Nära samarbete med arbetslivet

I YH-världen pratar man om att 9 av 10 studerande har jobb ett halvår efter examen. Vi hävdar att våra studerande får rätt jobb, dvs i den yrkesroll de utbildats för. Att vi lyckas beror till stor del på att vi bygger våra utbildningar utifrån näringslivets behov. Våra program och kurser bygger på initiativ från näringslivet själva. Lärare och gästföreläsare kommer från näringslivet och har egen erfarenhet av branschen de undervisar inom, vissa även från högskola och universitet med expertis om just sitt ämne. Ledningsgrupperna består av presumtiva arbetsgivare, som styr över kursernas upplägg och innehåll så det passar arbetsmarknadens behov.

HÄR FINNS VI

Hermods Yrkeshögskola bedriver i dagsläget utbildning på 12 orter i Sverige:

 • Gävle
 • Göteborg
 • Helsingborg
 • Karlskrona
 • Kristianstad
 • Lund
 • Malmö
 • Stockholm
 • Umeå
 • Örebro
 • Örnsköldsvik
 • Östersund

DISTANSUTBILDNINGAR

Mer än hälften av våra yh-utbildningar bedrivs på distans så att du kan studera hos oss oavsett var du befinner dig och lägga upp dina studier efter dina behov och förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av distansstudier och en väl fungerande distanspedagogik.

CSN

Studiemedel består av två delar - ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka. Studiemedel är till för dig som studerar på till exempel komvux, yrkeshögskola, universitet eller högskola. Om du läser på grundskole- eller gymnasienivå kan du få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

Hur mycket pengar kan jag få och låna?
- Hur mycket pengar du har rätt till beror bland annat på:

 • din studietakt (100, 75 eller 50 procent)
 • hur många veckor du studerar
 • hur stor inkomst du har.

De pengar du lånar måste du betala tillbaka. Du kan välja att låna ett mindre belopp om du vill, eller bara ta bidraget. Det finns en gräns för hur länge du kan få studiemedel. Läs mer om studiemedel via csn här.

SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD

Med särskilt pedagogiskt stöd avses olika insatser eller åtgärder som krävs för att en studerande med funktionsvariation ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Dessa insatser/åtgärder ska ha en pedagogisk funktion.