×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

VIDAREUTBILDNING TILL UNDERSKÖTERSKA FÖR ANSTÄLLDA

För dig som har erfaren personal som ännu inte är behörig undersköterska så erbjuder Hermods ett vidareutbildningskoncept till undersköterska som innebär att din personal kan tillgodoräkna sig sin erfarenhet.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Utbildningen sker på distans vilket även gynnar dig som arbetsgivare då du kan behålla din personal i arbete samtidigt som de studerar.

Hermods vidareutbildningskoncept innebär att det är möjligt för enskilda anställda eller grupper att utbilda sig. Deltagaren deltar i webbinarier och utför uppgifter däremellan via vår utbildningsplattform, Novo. Studierna är flexibla och deltagaren kan själv välja när och var hen vill studera. Tillgång till Novo har deltagaren dygnet runt. Uppgifterna som ska göras under utbildningen utförs med fördel på arbetsplatsen.

Innehållet i utbildningen uppdateras för tillfället efter Skolverkets nya krav som börjar gälla den 1 juli 2021. Mer information kommer.

UNDERVISNINGEN

Undervisningen sker på distans via via webb och genomförs av våra behöriga vårdlärare. Medarbetaren genomför utbildningen via vår lärplattform Novo och kan anpassa studietid och studiefart utifrån egna behov.