×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Allt du behöver veta om omställningsstudiestöd – för flexibel omställning och trygghet i ditt framtida arbete

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor, längre om du studerar på deltid.

Det gäller för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023, men i vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade. Det är CSN som har hand om det nya omställnings­studiestödet och det är dit du vänder dig för att ansöka om stöd. Du kan ansöka från den 1 oktober 2022. Fullständig information om villkor och ansökan hittar du på CSNs hemsida. Nedan kan du se exempel på kurser och utbildningar som du kan söka med omställningsstudiestödet.

Stöd från en omställnings­organisation

Omställnings­studiestödet är en del av ett större paket som riktar sig till dig som står inför nästa steg i arbetslivet. Paketet innefattar även omställnings- och kompetensstöd från en omställnings­organisation.

Vilket stöd omställningsorganisationen kan ge varierar beroende på hur deras avtal ser ut. Det kan till exempel vara kartläggnings­samtal, studie- och yrkesvägledning eller hjälp med att validera dina kunskaper. När du ansöker om omställningsstudiestödet kan omställningsorganisationen meddela CSN om de anser att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. I vissa fall kan de även betala ut ett kompletterande studiebidrag.

Frågor och svar

Checklista inför ansökan

1

Planera dina studier

2

Förbered inför ansökan om omställningsstudiestöd

3

Ansök på Mina sidor på csn.se

4

Vänta på att CSN fattar beslut om din ansökan

5

Läs igenom beslutet

6

Lämna en studieförsäkran till CSN och se till att ditt konto är anslutet till Swedbanks kontoregister

KONTAKTA OSS