×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

HERMODS - ETT AV SVERIGES ÄLDSTA UTBILDNINGSFÖRETAG

Hermods AB är ett av Sveriges viktigaste utbildningsföretag. Genom våra komvux-, yrkeshögskole- och företagsutbildningar hjälper vi varje år över 70 000 personer att förverkliga sina mål och ta nästa steg i arbetslivet.

SNABBFAKTA OM HERMODS

  • Utbildar och stödjer människor till arbete sedan 1898
  • Har fler än 70 000 studerande, elever och deltagare per år
  • Håller 70 yrkesutbildningar i form av yrkeshögskola och yrkesutbildningar för vuxna
  • Erbjuder sfi som genom anpassade program ger stöd på vägen ut i arbetslivet
  • Långsiktig ägare i form av AcadeMedia AB

Hermods Kvalitet- och Miljöledningssystem är ISO-certifierat sedan 2019-08-09, enligt ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015 avseende utbildning och arbetsmarknadsinsatser för vuxna.

Hermods AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Läs mer om vad det innebär att vara auktoriserad här.

HERMODS ÄR EN DEL AV ACADEMEDIA

Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vi vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande. Varje år går 180 000 förskolebarn, elever och vuxenstuderande till Academedias verksamheter. AcadeMedia finns över hela Sverige, från Boden i norr till Malmö i söder.  Till Academedias webbplats.

KONTAKTA OSS