×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

STUDIER PÅ DISTANS

Du läser ditt gymnasieprogram eller din kurs på distans men planerar dina studier tillsammans med en mentor precis som på en vanlig skola. Du har kontakt med din lärare och din mentor på överenskomna tider. En gång per termin har du utvecklingssamtal via webbmöte.

I övrigt är ingen undervisning schemalagd utan du har tillgång till allt undervisningsmaterial dygnet runt via vår utbildningsplattform Novo. Du planerar och bestämmer själv över din studietid vilket kräver självdisciplin.

POSTADRESS:

Hermods Distansgymnasium
Box 36, 101 20 Stockholm