×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Studietakt
Studieform
Utbildningstyper
Visa fler filter

Snabba svar på frågor om sfi

Hur kan man lära sig svenska snabbt?
Ett bra sätt att lära sig svenska är att prata med de som redan kan svenska. Finns det ett språkcafé där du bor att träna din svenska? Eller få kontakt med en svensk person som blir din språkvän.

Vad kan man göra för att bli bättre på svenska?
Man lär sig mycket bättre om man pratar svenska ofta, bättre än att skriva. Läs böcker på svenska. Du kan lyssna på musik, ljudböcker och titta på filmer.

Hur man lär sig svenska som vuxen?
Att lyssna, prata, läsa och skriva. Genom att använda svenska mycket och våga säga fel kommer du vidare. Du prövar nya ord, uttal och stavning gör att du lär dig snabbare och blir säkrare på svenska.

Vad är svårast med att lära sig svenska?
Många som lär sig svenska tycker att uttalet är svårast. I svenskan använder vi många vokaler och uttalar de flesta orden som de stavas.

Hur lång tid tar det att lära sig svenska?
Det språk som behövs i skolan och i ett arbete tar mellan 1-5 år att lära sig. Man lär sig stegvis. Läs mer om hur du läser svenska längre ner.

Hur det är att lära sig ett nytt språk?

  1. Fundera över varför du vill lära dig språket
  2. Alla lär sig på olika sätt
  3. Våga prata svenska direkt, även om du bara kan några ord
  4. Var inte rädd att göra fel – alla gör fel
  5. Var aktiv i skolan
  6. Öva ofta
  7. Lyssna på radio och titta på TV. Se film och lyssna på musik på svenska.
  8. Kämpa på. Du är bra!

SVENSKA FÖR INVANDRARE PÅ HERMODS

För dig som är ny i Sverige eller planerar att flytta hit så är svenska för invandrare (sfi) din första utbildning i svenska språket. Hermods erbjuder sfi både på plats i Sverige och som onlinekurser du kan läsa utomlands. På utbildningen får du lära dig att skriva och prata svenska, allt om det svenska samhället och vad som krävs för att kunna hitta ett jobb i Sverige. När du är färdig med sfi svenska får du ett betyg och kan fortsätta att studera.

SFI-KURSER

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på vilken studieväg de ingår i. På Hermods kan du läsa alla svenska kurser för invandrare från 1A till 3D.

Vilken studieväg och kurs du ska läsa beror på hur mycket svenska du kan och vad du har för tidigare skolbakgrund. Studieplanen är individuell och anpassas efter dina behov.
Tillsammans med lärare och andra elever på sfi, svenska för invandrare, lär du dig att tala, skriva, läsa och förstå svenska.

STUDERA SFI PÅ DISTANS

Du kan även välja att studera Hermods svenskakurs för invandrare på distans. När du läser svenska för invandrare på distans innebär det att du har din kurs på internet och kan studera hemma, i en park, på ett café eller där det passar dig. Det enda du behöver är en internetuppkoppling.

När du ska läsa svenska på distans hos Hermods läser du din kurs via vår webbaserade läroplattform Novo. Där hittar du uppgifter, instruktioner, filmer och prov. I Novo kan du också kommunicera med dina lärare och klasskamrater. Skulle du behöva hjälp är du alltid välkommen till skolan och Hermods lokaler. Våra duktiga lärare och handledare hjälper dig och ger dig det extra stöd du behöver för att klara av utbildningen.

EFTER SFI - SVENSKA FÖR INVANDRARE

Efter att du läst klart svenska för invandrare (sfi) på Hermods kan du lära dig mer om Sverige och om det svenska språket. Du kan gå kurser och utbildning där du lär dig tala, skriva, läsa och förstå svenska bättre. När du är klar med sfi kan du söka arbete i Sverige eller fortsätta studera.

Vill du fortsätta studera läser du grundläggande vuxenutbildning. Du börjar med grundläggande svenska som andraspråk (SVA grund). Grundläggande vuxenutbildning kan du läsa hos Hermods på distans eller i klassrum - vad som passar dig bäst!

URVALSKRITERIER FÖR SVENSKAKURS FÖR INVANDRARE

Man har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi, från och med andra kalenderhalvåret det år då man fyller 16 år. Det gäller under förutsättning att man uppfyller båda dessa kriterier:

  • Man är bosatt i Sverige.
  • Man saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Studieformer

Heltid på dagen - den bästa studieformen


Du får det bästa för dina studier, maximal tid med din lärare och en snabb språkutveckling. Det är dessutom kortare kötid till sfi dagtid. Du läser på heltid och har lektioner på förmiddagen eller på eftermiddagen. Ditt schema består av 15 timmar lärarledda lektioner i veckan. Du kan behöva läsa upp till 40 timmar per veckan, inkluderat lektioner, läxor och individuella studier, för att klara av kursen med godkända betyg.

Deltid - för dig som arbetar


Du som arbetar eller av andra skäl inte kan studera på heltid kan ansöka om att få läsa på deltid. Du kan välja mellan att läsa på dagtid eller på kvällstid.
Distans - för dig som arbetar och har studievana
Om du arbetar och inte kan komma till lektioner kan du få studera online med stöd av en lärare. Distanskurser kräver studievana och god förmåga att hantera digitala hjälpmedel. Du behöver komma till skolan för examinationer (prov) och nationella prov under studietiden för din kurs.

SÅ HÄR NÖJDA ÄR HERMODS ELEVER

88%

rekommenderar Hermods, 2023

82%

nöjda elever, 2023

Jag är nöjd med utbildningen

SFI

Jag kan rekommendera Hermods

SFI