×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Studietakt
Studieform
Utbildningstyper
Visa fler filter

SVENSKA FÖR INVANDRARE PÅ HERMODS

För dig som är ny i Sverige eller planerar att flytta hit så är svenska för invandrare (sfi) din första utbildning i svenska språket. Hermods erbjuder sfi både på plats i Sverige och som onlinekurser du kan läsa utomlands. På utbildningen får du lära dig att skriva och prata svenska, allt om det svenska samhället och vad som krävs för att kunna hitta ett jobb i Sverige. När du är färdig med sfi svenska får du ett betyg och kan fortsätta att studera.

SFI-KURSER

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på vilken studieväg de ingår i. På Hermods kan du läsa alla svenska kurser för invandrare från 1A till 3D.

Vilken studieväg och kurs du ska läsa beror på hur mycket svenska du kan och vad du har för tidigare skolbakgrund. Studieplanen är individuell och anpassas efter dina behov.
Tillsammans med lärare och andra elever på sfi, svenska för invandrare, lär du dig att tala, skriva, läsa och förstå svenska.

STUDERA SFI PÅ DISTANS

Du kan även välja att studera Hermods svenskakurs för invandrare på distans. När du studerar svenska för invandrare på distans innebär det att du har din kurs på internet och kan studera hemma, i en park, på ett café eller där det passar dig. Det enda du behöver är en internetuppkoppling.

Du läser din kurs i vår webbaserade lärplattform Novo. Där hittar du uppgifter, instruktioner, filmer och prov. I Novo kan du också kommunicera med dina lärare och klasskamrater. Skulle du behöva hjälp är du alltid välkommen till skolan och Hermods lokaler. Våra duktiga lärare och handledare hjälper dig och ger dig det extra stöd du behöver för att klara av utbildningen.

EFTER SFI - SVENSKA FÖR INVANDRARE

Efter att du läst klart svenska för invandrare (sfi) på Hermods kan du lära dig mer om Sverige och om det svenska språket. Du kan gå kurser och utbildning där du lär dig tala, skriva, läsa och förstå svenska bättre. När du är klar med sfi kan du söka arbete i Sverige eller fortsätta studera.

Vill du fortsätta studera läser du grundläggande vuxenutbildning. Du börjar med grundläggande svenska som andraspråk (SAS grund). Grundläggande vuxenutbildning kan du läsa hos Hermods på distans eller i klassrum - vad som pasar dig bäst!

När du är klar med grundläggande vuxenutbildning kan du studera gymnasial vuxenutbildning eller läsa en gymnasial yrkesutbildning.

URVALSKRITERIER FÖR SVENSKAKURS FÖR INVANDRARE

Man har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi, från och med andra kalenderhalvåret det år då man fyller 16 år. Det gäller under förutsättning att man uppfyller båda dessa kriterier:

  • Man är bosatt i Sverige.
  • Man saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

SÅ HÄR NÖJDA ÄR HERMODS ELEVER

Jag är nöjd med utbildningen – Sfi

Jag kan rekommendera Hermods – Sfi