×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

GARANTERA KVALITET - ALLTID OCH ÖVERALLT

Hermods har under 2020 tydliggjort och arbetat med att bygga ett hållbart företag. Vi har funnits 120 år och det är ett ständigt och pågående arbete att hitta vägen framåt som möjliggör just detta. Här ryms våra deltagare såväl som våra kunder. De som sammantaget utgör grunden till varför vi finns till. Dock är det våra fantastiska medarbetare som gör det möjligt och de är också fundamentet till att bygga vårt hållbara bolag över tid.

När man som företag ställs inför utmaningar visar erfarenheten hur väl man lyckas hantera och bemöta just dessa utmaningar. Hermods visar på sin styrka ett år som detta. Många års erfarenhet kunde detta år samlas till en gemensam hantering av Covid-19. Organisationen har gått samman och i armkrok har vi tagit oss igenom 2020. Våra lärare och övriga medarbetare har utmanats till att undervisa i helt nya metoder med nytt innehåll. Vi gjorde en otrolig omställning i våras då vi på endast fyra dagar gick från klassrums- till distansundervisning. Våra sfi lärare har på ett fantastiskt sätt utmanat både sig själva och våra elever att genomföra utbildningarna på distans och fjärr. Det har varit viktigt för oss under året att våra elever känt vårt fulla engagemang och vilja att stötta dem och hitta lösningar så att de ska lyckas och jag är otroligt stolt att all vår personal; rektorer, lärare och övriga gjort sitt yttersta i detta!

Vi vet att vi inte lyckats nå alla deltagare; att alla inte fått den undervisning de skulle behövt i form av klassrumsundervisning. Här vill jag också trycka på det oerhört fina samarbete vi har och har haft med våra kunder. Vi har känt deras varma hand i ryggen och tillsammans har vi haft inriktningen att lösa de svårigheter som mött oss under året.

Nu står vi här i början på 2021 och jag kan konstatera att vi under föregående år hjälpt drygt 46 000 unika deltagare att nå betyget minst godkänt inom vår kommunala vuxenutbildning samt företagsutbildning. Därmed har vi hjälpt kommuner och företag på 230 orter att lyckas i sina uppdrag genom våra utbildningar. Det är detta som driver oss och det är därför vi år efter år ständigt strävar efter att bli ännu bättre.

2020 har även varit ett år som inneburit nya möjligheter för Hermods. Vi har haft en stark tillväxt och vunnit väldigt många upphandlingar. Förutom att vinna förtroende hos nya kunder (där vi vunnit ca 25 % av alla nya upphandlingar) har vi vunnit 92 % av alla upphandlingar hos befintliga kunder. Det känns väldigt roligt och det gör också att vi kan fortsätta att utveckla våra skolor runt om i landet. Våra YH-utbildningar är fler men också populärare än tidigare och under året har vi lyckats nå en fyllnadsgrad på rekordhöga 99,8%. Inom Företagsutbildning har vi fler företag än förut som vill betala för våra utbildningar och vi ser en framförallt att det är inom välfärdsområden som behovet är som störst.

Vår målbild framåt är att vara det självklara valet för våra kunder, våra elever, studerande, deltagare och våra medarbetare. Det förutsätter att vi fortsätter att arbeta målmedvetet med det som gör skillnad. Vi har under året satsat mycket resurser på att utveckla vår lärplattform Novo. Den ska vara konkurrenskraftig och den ska hjälpa våra elever och deltagare att lyckas med sina studier. Detta är ett projekt (Novaprojektet) som kommer att pågå även under nästa år. Vi ser även att vi genom denna satsning samtidigt bygger en mer effektivare utbildningsmodell.

Vårt fokus under 2020 har varit:

  • Att jobba nära våra kunder för att än bättre förstå vad som är viktigt för dem för att lyckas i sina uppdrag
  • Att våra elever och deltagare inom Komvux och Företagsutbildning har en lärplattform som hjälper dem att lyckas med sina studier och ta sina betyg
  • Att våra YH utbildningar ger arbete i nära samarbete med våra företag/partners
  • Att våra kunder inom Privat/företag fortsatt ger oss sitt förtroende när det ska kompetensutveckla sin personal


Till vår hjälp att lyckas i våra processer har vi vårt ISO-certifierade ledningssystem. Genom tydlig uppföljning, fokus på det som utgör grunden att lyckas med vår verksamhet både internt och externt säkerställer vi genom systematiskt kvalitetsarbete vår avtalsefterlevnad, vårt kundsamarbete och våra deltagares möjlighet att lyckas. Hållbarhet är ett av våra starkaste och viktigaste fokusområden och inbegriper miljö/klimat såväl som organisation.

När vi analyserar vår verksamhet, ser vi att antalet deltagare ökar men också att målgruppen behöver mer stöd än tidigare. Vi behöver fortsatt och i än större utsträckning jobba närmre våra deltagare och noga följa deras progression och studieresultat. Vi har under året slutfört vårt arbete i ett forskningsnära projekt med IFOUS; Ett språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Det har tydliggjort hur otroligt viktigt det är med vuxnas lärande och att vi fortsätter att utveckla metodik för vår skola och våra lärare.

Avslutningsvis vill jag tacka dig som valt att studera hos Hermods. Tack för förtroendet att hjälpa dig på vägen mot din utbildning, ditt jobb och din framtid.

KONTAKTA OSS


SÅ HÄR NÖJDA ÄR HERMODS ELEVER OCH STUDERANDE

Jag kan rekommendera Hermods – totalt

Jag är nöjd med utbildningen – totalt