×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

UTBILDNING TILL VÅRDBITRÄDE FÖR ANSTÄLLDA

Har du personal med gedigen erfarenhet men som saknar behörighet? Fler och fler aktörer som upphandlar tjänster inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänst kräver idag behörig personal. Hermods företagsutbildning erbjuder ett utbildningskoncept som vidareutbildar din personal så att du kan behålla din personal.

Utbildningen till vårdbiträde vänder sig till den som arbetar inom vårdbranschen. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom vård och omsorg och leder till den behöriga yrkesrollen Vårdbiträde.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Utbildningen bedrivs på distans för enskilda anställda eller i grupp med hjälp av webbinarier. Det är upp till deltagaren var och när hen vill studera, i hemmet eller på arbetsplatsen, dagtid eller kvällstid. Studierna sker via vår utbildningsplattform, Novo. Deltagaren har tillgång till Novo dygnet runt och kan på så sätt själv bestämma när studierna ska göras.

Innehållet i utbildningen håller på att förnyas enligt Skolverkets nya krav. Mer information kommer.

UNDERVISNINGEN

Undervisningen sker på distans via webb och genomförs av våra behöriga vårdlärare. Medarbetaren genomför utbildningen via vår lärplattform Novo och kan anpassa studietid och studiefart utifrån egna behov.