×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Kursen Anatomi och fysiologi 2 ger dig fördjupade kunskaper om människokroppens uppbyggnad, fortplantning och försvarssystem. Du får en mer ingående förståelse kring vanliga läkemedel och dess hantering, mikroorganismer och virus. Kursen ger dig även fördjupade kunskaper i medicinsk terminologi.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursen Anatomi och fysiologi 2 bygger på kunskaperna som du fått i kursen Anatomi och fysiologi 1. I denna kurs får du en fördjupad förståelse för människokroppen, dess ämnesomsättning, rörelse samt vätske-, elektrolyt- och näringsbalans.

 

Kursen lär dig mer om människans fortplantning och utveckling från barn till äldre.

 

Du får fördjupade kunskaper i medicinsk terminologi. Under kursen kommer du även få mer ingående kunskaper om vanliga läkemedel, biverkningar som kan förekomma samt lagar kring läkemedelsanvändning. Du får även lära dig enklare läkemedelsberäkningar samt att göra relevansbedömningar utav resultatet.

 

Kursen Anatomi och fysiologi 2 ger dig kunskaper i:

  • Människokroppens uppbyggnad och funktion
  • Kroppens ämnesomsättning, vätske- och näringsbalans
  • Människans fortplantning och utveckling från nyfödd till äldre
  • Fördjupad medicinsk terminologi
  • Vanliga läkemedel, dess användning samt enklare läkemedelsberäkningar
  • Vanliga mikroorganismer och kroppens försvarssystem mot dessa och virus

EFTER UTBILDNINGEN

När du har läst kursen Anatomi och fysiologi 2 har du fått fördjupade kunskaper om kroppens uppbyggnad, funktion och utveckling. Du kommer ha en större förståelse för hur människokroppens ämnesomsättning, vätske- och näringsbalans samt försvarssystem fungerar. Under kursen har du fått fördjupa dina kunskaper i medicinsk terminologi och kommer kunna kommunicera med korrekta begrepp och termer.

 

Du har även fått en djupare kunskap gällande läkemedel, olika användningsområden samt eventuella biverkningar av dessa. Du kommer även kunna genomföra enklare läkemedelsberäkningar och relevansbedömning av resultatet.

 

Efter kursen kommer du även ha kunskaper i vilka vanliga mikroorganismer som finns och hur kroppen kan försvara sig mot dessa och virus.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att kunna läsa Anatomi och fysiologi 2 behöver du ha läst kursen Anatomi och fysiologi 1 eller ha motsvarande kunskaper.

 

För att ansöka om kursen på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

 

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Välj ort