×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Anläggningsingenjör infrastruktur utbildning

Anläggningsingenjör inom infrastruktur är ett eftertraktat yrke, eftersom byggbranschen står inför en kompetensbrist och behöver anställa 50 000 ingenjörer inom de närmaste åren. Många stora inplanerade infrastrukturprojekt som ska förbättra möjligheterna för människor att leva i hela landetpendla till sina jobb samt skapa miljövänliga transportvägar. Som anläggningsingenjör inom infrastruktur är du en nyckelperson i satsningen på Sveriges nya vägar, broar och järnvägar. 

Du kommer att arbeta med att planera och driva dessa infrastrukturprojekt. Det innebär att du har ett övergripande ansvar och en koordinerande roll. Yrket passar dig som vill ha ett varierande, socialt och ansvarsfullt arbete där du kombinerar problemlösning och projektledning samtidigt som du bidrar till samhällets utveckling. 

Den här yrkeshögskoleutbildningen förbereder dig för ett arbete i en framtidsbransch.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Utbildning Anläggningsingenjör på distans
Denna utbildning till anläggningsingenjör bedrivs på distans vilket innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via vår lärplattform eller via onlinemöten. Goda datakunskaper och tillgång till dator och internet är ett krav eftersom vi använder oss av en webbaserad studieplattform.  

 

Utbildningen bedrivs på heltid 

Denna anläggningsingenjörs utbildning bedrivs på heltid vilket motsvarar en vanlig arbetsvecka på 40 timmar per vecka. Att arbeta samtidigt som du studerar kan därmed bli tufft. Vi rekommenderaratt du gör plats för dina studier under de två åren och ser till så att du har goda förutsättningar för att skapa en lugn och bra studiemiljö för dig själv.  

Utbildningen innehåller fysiska träffar 

Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen totalt 8 fysiska träffar (Göteborg) respektive 4 fysiska träffar (Örebro och Malmö) som exempelvis kan innehålla föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för klassen och utbildare att träffas.  

En tredjedel av utbildningen gör du ute på en arbetsplats 

Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats. Många ser LIA-perioden som den största fördelen med YH-utbildning då du får arbetslivserfarenhet och får in en fot in på arbetsmarknaden redan under studietiden.  

Gör din LIA utomlands 

Som studerande på Hermods Yrkeshögskola har du en unik möjlighet att göra en del eller hela din LIA-period i en annan stad i Europa. Vi ger dig all hjälp och stöd du behöver inför, under och efter din LIA utomlands. Som studerande får du ekonomiskt stöd för resa, boende och uppehåll under hela perioden. Du bestämmer själv om du vill hitta en LIA-plats utomlands på egen hand eller om du vill att Hermods hjälper dig med kontakterna. Vi samarbetar med flera partnerorganisationer runt om i Europa. 

Kurser som ingår, totalt 400 yhp: 

 • Anläggningsteknik
 • Arbetsrätt
 • Betongteknik
 • Byggarbetsmiljösamordning
 • Byggprocess – Mark och Anläggning
 • Digitala verktyg i anläggningsprocessen
 • Ekonomi och kalkylering
 • Entreprenadjuridik
 • Examensarbete
 • Ledarskap
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Miljö
 • Mätteknik och ritningshantering

EFTER UTBILDNINGEN

Efter utbildningen kan du arbeta som anläggningsingenjör, anläggningsarbetare i någon specialinriktning mot väg eller järnväg, arbetsledare, kalkylator eller kvalitetssamordnare inom bygg- och anläggningsbranschen.  

Du kommer ha kunskap och kompetens inom bland annat: 

 • processen kring anläggningsprojekt 
 • planering, ledning och uppföljning av projekt så att de uppfyller kunder och myndigheters krav 
 • administrativ och teknisk kompetens för att upprätta projektplaner, budget, kalkyler och för att tolka ritningar 
 • arbetsrätt, arbetsprocesser och rutiner på en byggarbetsplats 
 • ledarskap och kommunikation 
 • anläggningsteknik, materialval, konstruktionsdelar, mät- och betongteknik 
 • energieffektivt och hållbart bygge för att arbeta mot ett miljövänligare samhälle 

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att bli antagen till utbildningen Anläggningsinjenjör inom infrastruktur krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Bygg och anläggning 1 
 • Bygg och anläggning 2 

 Saknar du någon av kurserna ovan kan du läsa in dessa hos oss på distans inför utbildningen via en preparandkurs. Preparandkursen förbereder dig i de ämnen som behövs och är avgiftsfri. Du läser den online i din egen takt under några veckor. Läs mer om våra preparandkurser här.  


Välj ort