×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från Hermods. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Hermods AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från Hermods, bocka i rutan nedan.

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Kursen Logi ger dig kunskap om logibranschen med fokus på hotell. Du får även kunskap om såväl branschens historia som nutid, samt om organisationer, yrkesroller och arbetsuppgifter inom besöksnäringen och då främst hotell. Fokus läggs även på service och bemötande samt hur servicen bör anpassas till olika målgrupper och kulturella skillnader hos gäster.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

I kursen Logi kommer du att lära dig om besöksnäringens olika former av logi, organisationer, yrkesroller och arbetsuppgifter.
Kursen Logi ger dig kunskaper om:

  • Kunskaper om logiutbudets utveckling.
  • Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom området.
  • Förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån gällande lagar och andra bestämmelser.
  • Förståelse av betydelsen av service och bemötande med hänsyn till olika målgrupper, kulturella skillnader och gäster med särskilda behov.
  • Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt anpassa sitt agerande och språk efter situation.
  • Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Bra att veta:

  • I kursen ingår HLR (hjärt- och lungräddning)
  • Kursen Logi innehåller tre uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Kursen ingår i yrkesutbildningarna Hotell, Turism och Konferens.

EFTER UTBILDNINGEN

Har du fått kunskap och förmåga om logi, service och bemötande.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

För att ansöka om utbildning på gymnasial nivå så behöver du vara folkbokförd i den kommun där du ska söka utbildningen. Det beror på att det är din kommun som sköter antagningen och som beslutar om du får läsa utbildningen du sökt eller ej.

Du ska ha fyllt 20 år, eller om du fyller 20 under året så får du påbörja dina studier under andra kalenderhalvåret (hösten). Har du slutbetyg från gymnasiet får du börja studera trots att du inte fyllt 20 år.

Välj ort