3 snabba om Sveriges första digitala betygskatalog

Digital betygskatalog är något som det pratas om inom skolvärlden. Nu har Hermods som första komvuxskola i Sverige i samarbete med Sundsvalls kommun fått genomföra projektet. Vi frågade Jeanette Lundström/CDO på Hermods;

Digital betygskatalog – vad är det?

- När eleven fått sitt betyg i sin kurs signerar läraren digitalt och den digitala betygskatalogen går av automatik direkt till kommunens digitala arkiv. Vill eleven få ut sitt betygsutdrag kontaktar de kommunen och i vissa fal Hermods.

Processen kring digitala betygskataloger är komplex, det handlar inte bara om digital signatur, utan även om att kommunen ska kunna lagra betygskatalogerna i ett digitalt arkiv. Det är första steget för att kommunerna ska kunna hantera digitala betygskataloger och det är nog främsta skälet till att vi har begränsats i utvecklingen, berättar Jeanette.

Sundsvalls kommun var tidigt ute och då har Hermods fått möjligheten att göra det här tillsammans med dem. Man vill både underlätta sin arkivering, ha säkrare hantering, snabbare process och mindre administration.

Hur underlättar det här administrationen för Hermods?

- Läraren behöver inte skriva ut betygen, signera, stoppa i kuvert, frankera och posta.  Det underlättar, är kostnadsbesparande och även hållbart ur miljösynpunkt. Vi vill gärna att fler kommuner ska börja använda digital betygskatalog.

Digitaliseringen är en del av vår vardag och det här är fördelaktigt för alla inblandade som underlättar. Vi ser att vi nästan halverat tiden för administration. Värdefull tid som vi kan lägga på annat. Projektet startade i november, även om dialogen har pågått längre tid och är nu igång. Det har gått väldigt smidigt, när ett digitalt arkiv väl var på plats.

Vad är det stora värdet med digital signering?

- Den största vinsten är att hanteringen går fortare och att den studerande kan få ut sitt betyg snabbare. Sundsvalls kommun är digitalt i framkant och det har varit både kul och utvecklande att samarbeta med dem, berättar Jeanette vidare. Vi ser fram emot att fler kommuner upprättar digitala arkiv så vi tillsammans kan fortsätta digitaliseringen med den studerande i fokus.

Det här är framtidens betygshantering och det är både nödvändigt och roligt att få utvecklas tillsammans med kommunerna. Att vara i skolans framkant och utveckla möjligheter framåt. 

Är du intresserad av digital betygskatalog? Kontakta: jeanette.lundstrom@hermods.se