×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

VIKTIG INFORMATION OM ANMÄLAN

Anmälningsformuläret är öppet. Det finns ingen sista anmälningsdag, men söker man statsbidrag måste anmälan (och till statsbidragsansökan hörande handlingar) vara oss tillhanda senast två veckor före Skolverkets deadline. För mer information se sidan om statsbidrag – där finns också en prislista för de som inte ansöker om statsbidrag. Eftersom Hermods Distansgymnasium inte har någon platsbegränsning får du plats om du är behörig och tillhör målgruppen utlandssvenska gymnasieungdomar. Vi gör alltså inget formellt urval av anmälda.

NYA ELEVER

Nya elever som önskar börja årskurs 1 måste skicka in slutbetyg från grundskolan. Man måste vara behörig för det program man söker – men meritvärden spelar ingen roll. Nya elever som önskar börja årskurs 2 eller 3 måste skicka in betyg och studieplan från nuvarande gymnasieskola. Mentorerna behöver ha de dokumenten för studieplaneringen. Elever som bara ska läsa enstaka kurser behöver bara styrka allmän behörighet för gymnasiet.

Studieplanering tar vi itu med när vi är klara med avgångseleverna och har fått in underlag i form av betyg och studieplaner för de nya eleverna. Inskrivningsprocessen startar i slutet av juni, och pågår fram till läsårsstarten.

Betyg och underlag för studieplaneringen scannas in och mejlas till hdg@hermods.se
Dit kan ni också skicka frågor kring anmälan.

SÅ ANMÄLER DU DIG

Du anmäler dig till Hermods Distansgymnasium genom att fylla i ett formulär. Anmälan är nu öppen. I webbanmälan fyller vårdnadshavaren i uppgifter om eleven och sig själv, samt uppgifter om huruvida ni avser att ansöka om statsbidrag.

I webbanmälan fyller du i dina uppgifter (elevens: personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress) samt uppgifter om vårdnadshavare och uppgifter om huruvida ni avser att ansöka om statsbidrag.

Du får även ange en fakturaadress för den händelse du inte söker statsbidrag, eller Skolverket avslår ansökan om statsbidrag. I ansökan om statsbidrag anger du även program (årskurs/inriktning) eller vilken/vilka enstaka kurser ansökan gäller. Det är viktigt att du anger korrekt e-postadress och andra kontaktuppgifter där vi kan nå dig om vi har några frågor eller saknar någon information.

Du är givetvis alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om anmälan, statsbidrag eller något annat.

POSTADRESS:

Hermods Distansgymnasium
Box 542, 101 30 Stockholm