Flexibel utbildning

I takt med att tekniken går framåt och utvecklas har behovet av utbildad personal blivit allt större. Men en svårighet som kan uppstå är att kandidaterna till utbildningarna inte alltid har möjlighet att gå en traditionell utbildning. Många som vill gå en utbildning har en önskan att vidareutbilda sig inom sitt område eller att skola om sig. Men att gå en utbildning samtidigt som man arbetar eller måste ta hand om familjen kan vara svårt att lösa.

De flesta utbildningarna innebär undervisning på fasta tider under dagen. Har man ett arbete som man utför under dagtid blir det svårt att delta i undervisningen. Men det finns en lösning för dem som vill utbilda sig men samtidigt fortsätta med sitt arbete under tiden. Lösningen heter distansutbildningar.

Att studera på distans är perfekt för den som arbetar eller har andra åtaganden eller ansvar eftersom man själv kan styra över mycket av sin studietid och inte behöver ta hänsyn till tider för klassrumsundervisning. Distansstudier passar även dem som har svårt att koncentrera sig i klassrumsmiljön och behöver en friare form av undervisning med mer eget ansvar.

Idag sker det mesta av kontakten mellan lärare och elever i distansutbildningar genom internetbaserade läroplattformar. Trots detta är distansutbildningar inget nytt. Ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag, Hermods, har länge bedrivit utbildning på distans genom så kallade korrespondensstudier. Idag finns det ett brett utbud av kurser man kan läsa på distans vilket gör det möjligt för fler att studera oavsett intresse eller karriärmål. Hermods erbjuder bland annat svenska kurs för invandrare – sfi, på distans. Sfi är en grundutbildning i det svenska språket som riktar sig till de som nyligen flyttat till Sverige och som inte har svenska som sitt modersmål.

En annan typ av kurs Hermods erbjuder på distans är förberedelsekurser till högskoleprov genom högskoleprovsguiden. Då det kostar pengar att göra högskoleprovet kan det vara en bra idé att se över högskoleprovsguiden för att vara väl förberedd inför provet. Ett annat sätt att förbereda sig är genom att göra gamla prov som finns att tillgå online. 

Oavsett om man är intresserad av att gå en svenska kurs eller andra distansutbildningar verkar Hermods kunna erbjuda en kurs som passar alla.