Det finns ett gäng matematikkurser som du kan läsa på komvux. I den här guiden hoppas vi kunna hjälpa dig att få klarhet i vilken mattekurs som du bör läsa för att slutföra din gymnasieexamen eller bli behörig till en kurs/program på högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Matematikkurserna är uppdelade i tre olika spår, med två till fem kurser för varje spår. Vilken mattekurs som just du bör läsa på gymnasial nivå för att bli behörig till högre studier bestäms av vilken utbildning du vill söka till.

Tillgängliga matematikkurser på gymnasial nivå

Spår a: matematik 1a och 2a

Spår b: matematik 1b, 2b och 3b

Spår c: matematik 1c, 2c, 3c, 4 och 5

Bokstäverna visar olika spår

Det finns tre olika spår a–c. Du väljer ett spår och håller dig sedan till det spåret. Spåren har mycket gemensamt och varje spår är kopplat till olika områden.

Spår a (1a + 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala utbildningar.

Spår b (1b + 2b + 3b) är inriktat mot ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora.

Spår c (1c + 2c + 3c + 4 + 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.

Det är bra att välja rätt spår från början. Men det möjligt att byta spår, det kräver dock en del komplettering. Har du exempelvis läst matematikkurs 1a och sedan vill växla över till b-spåret (2b) behöver du komplettera vissa moment i mattekursen 1b för att kunna läsa vidare på mattekursen 2b.

Siffrorna markerar nivå

Siffran 1–5 visar nivå på kursen. Har du inte läst matematik tidigare på gymnasiet börjar du med kurs 1. Kurserna bygger på varandra, vilket betyder att du måste ha läst matematikkurs 1 och 2 för att läsa vidare på nivå 3 och så vidare. Du läser inte alla kurserna på en nivå, utan endast en av dem. Med undantag för matematikkurs 4 och 5 som du läser efter Matematik 3C om du vill fördjupa dina kunskaper i matematik.

Matematikkurser i det gamla systemet

Före år 2012 hette mattekurserna A, B, C, D och E. Betygsskalan var IG, G, VG och MVG. De gamla och de nya kurserna kan jämföras så här ungefär:

Matematik A (100 poäng) = Matematik 1 (100 poäng)

Matematik B (50 poäng) = Matematik 2 (100 poäng)

Matematik C (100 poäng) = Matematik 3 (100 poäng)

Matematik D (100 poäng) = Matematik 4 (100 poäng)

Matematik E (50 poäng) = Matematik 5 (100 poäng)

Kursinnehållet har generellt sett blivit svårare i de nya kurserna. Du som har läst enligt det gamla systemet och vill läsa mer matematik med de nya kurserna måste bestämma lämplig nivå att fortsätta på. Därför kan det vara klokt att "går ner" en nivå, för att repetera och inte läsa en för svår kurs. Detta gäller speciellt om du tidigare har läst gamla Matematik B, som var 50 poäng, och vill fortsätta läsa på nästa nivå. Att då börja direkt med Matte 3b eller 3c är svårt utan att först läsa 2b eller 2c.