Hållbarhet genom utbildning

Som en del av Hermods miljöarbete erbjuder vi våra elever möjligheten att ta del av vår miljökurs. Kursen är skapad med förhoppningen om att vi kan bidra till att öka miljömedvetenheten i samhället. Vi har en viktig roll som kunskapsförmedlare. Att det vi säger och gör på våra utbildningar kan påverka synen på miljö och hållbarhetsfrågor i positiv riktning. Delaktighet i att ta vara på miljön runt omkring oss och är alla en viktig del i att föra vårt arbete framåt. Vi tror på hållbarhet genom utbildning. Vi kan inte göra allt, men alla kan göra något.

Ett tusental elever har laddat ner kursen i elevplattformen Novo i dagsläget. Målet är att sprida kunskap om miljöarbete och vad du kan göra för skillnad och att våra dryga 70 000 elever per år ska lämna skolan lite mer miljömedvetna. Det här är en stor del av vår vardag. Det är viktigt och ska gälla varje dag. För Hermods är det vårt bidrag till hållbarhet som utbildningsföretag, men även en stor del i vår ISO-certifiering. Att vara ISO-certifierad innebär att Hermods har system i arbetet med att minska vår miljöpåverkan och hitta kostnadseffektiva hållbara alternativ. Med hjälp av den internationella standarden för miljöledningssystemet ISO kan organisationer, som Hermods, identifiera och minska påverkan på miljön.

Hermods har som syfte att vara en hållbar organisation. Det speglas inte minst i att vi funnits sedan 1898, berättar utbildningsdirektör Camilla Egerlid.

─ Vi ska vara en hållbar vuxenutbildning. Över tid och över hela landet. Att vi tar hand om varandra och bygger broar mellan oss. Attraherar elever och medarbetare. Skapar utbildningar mot framtidens behov. Med minsta möjliga miljöpåverkan, men med stor påverkan för den egna individens utveckling.

Miljöarbete är så mycket mer än klimatkompensation idag. Det handlar om framtidens behov och att lära för livet. Att vi t ex utvecklas inom språk och kultur, så vi blir inkluderade i samhället. Viktigt för att förstå och utvecklas bland jobbarkompisar och på arbetsplatsen. Att få känna delaktighet och samtidigt uppgradera din språknivå. Ett annat sätt är att läsa på distans där du som elev har minimal klimatpåverkan och studerar online. Vi på Hermods arbetar med hållbarhet i all led och i alla våra utbildningar på något sätt. Vi vill möta framtiden för just våra elevers behov och med minimal klimatpåverkan.