Hermods YH samverkar med Smartergy för den nya utbildningen e-mobility-ingenjör

I höst startar den nya YH-utbildningen e-mobility ingenjör på Hermods, utbildning och den första i sitt slag inom Yrkeshögskolan. En stor anledning till att utbildningen blir verklighet är den nära samverkan som finns med utbildningens ledningsgrupps representanter. Dessa har sin verksamhet inom relevanta områden kopplade till bland annat energiförsörjning och elektrifiering. Bland dessa företag finns Smartergy och dess VD och grundare, Niclas Jarhäll.

Smartergy’s ägare har varit verksamma inom förnybar energi, klimatsmarta lösningar, hållbar teknik de senaste 15 åren. Energioptimeringsverktyg med hjälp av Artificiell Intelligence (AI) sedan 2017. Deras lösningar hjälper laddstationsoperatörer, fastigheter, industrier och elnätsbolag att bli mer klimat, energi och kostnadseffektiva. År 2020 grundade Niclas Smartergy och tillsammans med Felix Mannerhagen, doktorand inom energilagring har de byggt upp ett unikt erbjudande av AI-styrd kapacitetsökning för överbelastade elnät där EV-laddinfrastruktur, industri, fastigheter och elnätsägare erhåller ökad kapacitet (högre effekt) för att expandera sin verksamhet. Genom sina lösningar bidrar de till FN:s mål för hållbar utveckling, SDG 2030 inom en rad olika punkter inte minst 3 av de grundläggande orsakerna definierade i IPCC-rapporten 2023.

Vi träffade Niclas för att prata om hur det kom sig att Smartergy valde att samarbeta med Hermods Yrkeshögskola och hur de ser på behovet av e-mobility-ingenjörer för deras egen del och för samhället i stort.

Hur kom det sig att ni valde att samarbeta med Hermods Yrkeshögskola för utbildningen
e-mobility-ingenjör?

— Vi har varit ute och sökt samarbete med olika utbildningsföretag och där ibland Hermods YH främst för att ta emot LIA-studenter. Sen blev vi kontaktade av Mattias Malmqvist som ställde intressanta frågor kopplade till vår kärnverksamhet, för utbildningen e-mobility-ingenjör som han höll på att ta fram. Då kände vi att — här vill vi vara med och bidra och påverka utbildningen i rätt riktning, så som vi funnit genom vår forskning tillsammans med Energimyndigheten i ett antal forskningsprojekt. Vi älskar det vi gör och vill bidra till att få högre kapacitet på det mest kostnadseffektiva sättet samtidigt som vi får ner CO2-emissionerna i samhället. Vi delar gärna med oss av vår kunskap om batteri och kraftelektronik i kombination med energilagringssystem och AI.

E-mobility-ingenjör utbildningen är unik i sitt slag inom Yrkeshögskolan. Hur känns det för er att vara med i ledningsgruppen för en sådan utbildning?

— Vi är jätteglada, ju fler människor som intresserar sig för detta och utbildar sig inom området, desto fler har vi väldigt stor nytta av att engagera i framtiden. Behovet är stort redan idag och vi tror att det kommer att bli ännu större inom kort. Vi har redan nu blivit inbjudna att föreläsa för branschorganisationer och deras medlemmar, offentliga organisationer och stora internationella företag i branschen.

Framåt tar vi gärna emot LIA-studenter som går utbildningen eller om någon vill skriva sitt examensarbete kopplat till vår kärnverksamhet. En av våra ambitioner med samarbetet är att vi ska få tag i duktiga kandidater som vi tror på för en potentiell anställning. Vi börjar med laddstationsoperatörer sen har vi fler flexibla möjligheter att utvecklas dit man vill framåt inom såväl distribuerade energilagringssystem, AI och webblösningar.

Varför man söka sig till just den här utbildningen?

– Sedan 15 år tillbaka har jag sagt att — är det något man ska jobba med så är det energi! Det är framtiden! Vi är alla beroende av energi. Och inom e-mobility kan man vara med och påverka minskningen av koldioxidutsläppen från båda från håll (minskade utsläpp, högre energieffektivitet och större användning av förnybar energi). Man kan använda mer förnybar energi till el, elbilar blir mer effektiva energimässigt än förbränningsmotordrivna. Det är också absolut nödvändigt i den energiomställning som krävs för att nå satta miljömål till 2030. Det är bråttom!

Läs mer om YH-utbildningen till e-mobility-ingenjör.