Hur funkar SFI?

Språkutveckling på arbetsplatsen

Som nyinflyttad i ett land där man inte talar språket eller har ett kontaktnät att luta sig mot kan det vara svårt att ta sig in i både arbetslivet och det sociala nätverket. Man möts av en kanske okänd kultur och saknar de naturliga ytorna för att få kontakt med andra människor. Ett bra första steg för att få en fot in i samhället kan då vara att gå en språkkurs. För människor som är nyinflyttade i Sverige och inte har svenska som modersmål erbjuder Hermods kurser i svenska för invandrare (sfi). Kurserna syftar till att lära ut grunderna i svenska, och deltagare får lära sig att tala, skriva och diskutera på svenska. Efter en genomförd utbildning kan du välja att fortsätta dina studier i eller få hjälp med att hitta ett jobb i Sverige.

SFI - HUR FUNGERAR DET?

Om du vill gå en kurs i svenska genom Hermods börjar du med att anmäla dig hos den kommun där du är folkbokförd. Du får sedan göra ett språktest i svenska hos kommunen och efter det vet du vilken nivå i svenska du ska börja på. Du kan sedan själv välja hur du vill lägga upp dina studier, i vilken takt du vill läsa och om du vill studera på dagen eller på kvällen. Det finns även möjlighet att plugga svenska på distans, vilket innebär att du själv kan bestämma var och när du studerar. Du läser då kursen online genom Hermods utbildningsplattform Novo, men kan självklart kombinera det med undervisning i klassrum om det skulle behövas. Kursen ges på svenska, men leds av duktiga lärare som kan kommunicera med dig på ditt modersmål och hjälper dig om du kör fast.

VAD HÄNDER EFTER UTBILDNINGEN?

När du har slutfört kursen svenska för invandrare (sfi) har du fått grundläggande verktyg för att kommunicera på svenska. Du kan därefter, som tidigare nämnts, välja att studera vidare genom Hermods. Om du känner dig redo för att ge dig ut och pröva dina vingar på arbetsmarknaden kan du få hjälp och stöd via Hermods för att hitta och söka jobb. Tidigare studenter berättar om hur de kommit till Sverige helt ensamma utan vänner och familj och ibland utan en aning om vad som väntade dem. Här har de sedan gått från förvirrade nykomlingar till att sakta men säkert lära sig språket, och tillslut hitta och söka jobb för att stanna kvar och skapa sig en tillvaro i Sverige.