Hybridutbildning på Hermods YH

Vi på Hermods strävar efter att vara nytänkande och skapa resultat genom hela vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom utvecklandet av olika studieformer. För att öka variationen av möjligheter för den som studerar att kunna ta del av utbildningen, utifrån olika behov och förutsättningar. Vårt senaste tillskott är studieformen - hybridutbildning.

Vad är hybridutbildning på Hermods?

Hybridutbildning på Hermods YH är en studieform som kort och gott innebär att man blandar studieformerna: lärarledd klassrumsundervisning och distansstudier. Den studerande kan medverka i undervisningen både fysiskt på plats i klassrummet eller digitalt på distans via modern teknik, vid ett givet tillfälle. Allt för att öka möjligheterna för den som studerar att kunna ta del av undervisningen; på plats, hemifrån, på resan eller från arbetsplatsen.

Olika typer av hybridkoncept inom utbildningsbranschen är ett resultat av vår tids digitalisering och fokus på smarta lösningar - att ge individer möjligheten och valfriheten att delta i undervisning utifrån olika behov.

De senaste åren, har pandemin tvingat samhället i stort, och inte minst utbildningsbranschen att ställa om helt till digitala lösningar på distans på kort tid. Olika hybridlösningar eller hybridkoncept har blivit det ”nya normala” de senaste åren till följd av detta. Det ser vi inte minst i Nyordslistan för 2021, där hybridarbete och hybridmöte tagit plats för att beskriva det ”nya normala” när det kommer till arbetsplatsen.

Fördelar med hybridutbildning

Genom Hermods koncept för hybridutbildning får den som studerar valfriheten och flexibiliteten att välja hur de vill delta i undervisningen, utifrån de förutsättningar som passar bäst: fysiskt på plats i klassrummet eller digitalt på distans. Utbildningen sänds i realtid vilket skapar ett dynamiskt klassrum som kombinerar fördelarna med effektiv lärarledd undervisning och flexibla distansstudier.

Den studerande kan exempelvis spara in på restiden det skulle ta för att komma till det fysiska klassrummet, genom att delta på distans och samtidigt ta del av lärarledd utbildning. Det ger också möjligheten för den som bor i en annan stad att aktivt delta i undervisningen på distans, utan att behöva pendla långa sträckor.

Om du känner dig krasslig eller av annan anledning inte har möjlighet att delta i det fysiska klassrummet- kan du delta online hemifrån utan att behöva skippa utbildningstillfället.