Läs vår utbildning till barnskötare i Stockholm

Om du är en person som gillar att arbeta med barn och vill ge dem en trygg och rolig upplevelse i skolan är vår utbildning till barnskötare i Stockholm något för dig. Efterfrågan på personal inom barnomsorgen är just nu stor då barnkullarna blir allt större samtidigt som prognoser pekar på att det är ett stort antal individer inom yrket som kommer pensionera sig inom de närmaste åren. Det innebär att jobbmöjligheterna inom yrkesområdet är mycket goda runt om i hela landet.

Vad gör en barnskötare?

Som barnskötare är dina huvudsakliga uppgifter att hjälpa och stödja barn i deras vardag, att delta i lekar och aktiviteter både inom- och utomhus eller att ansvara för sagostunder. I arbetsrollen hjälper du även till att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Hermods barnskötarutbildning i Stockholm

Hermods utbildning till barnskötare i Stockholm ger dig kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter. I kurserna för vår barnskötarutbildning i Stockholm får du dessutom lära dig om kommunikation, konflikthantering, människors olika levnadsmiljöer och att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika typer av aktiviteter. I utbildningen ingår även grundläggande vård- och omsorgsutbildning.

Den här utbildningen är indelad i en basdel och en påbyggnadsdel. Basdelen innefattar 900 poäng och innehåller följande kurser:

 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Specialpedagogik 1
 • Pedagogiskt ledarskap *
 • Pedagogiska teorier och praktiker *
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Etnicitet och kulturmöten

Därefter läser du en av följande påbyggnadsdelar, motsvarande 400 poäng:

 • Barnskötare påbyggnad
 • Elevassistent påbyggnad

Sammanlagt läser du alltså 1400 poäng med apl (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15 %.

Vem passar som barnskötare

Den som vill läsa vår utbildning till barnskötare i Stockholm bör bl.a. vara: 

 • Stresstålig: Yrket kan upplevas stressigt då du förväntas vägleda och stödja flera barn samtidigt. Det är viktigt att ha förmågan och mentaliteten att hantera stressen som detta innebär.
 • Ansvarsfull: Din huvudsakliga uppgift är att ta hand om barn som är för små för att kunna ta hand om sig själva vilket innebär ett stort ansvar.
 • Inspirerande: I ditt arbete är det viktigt att vara inspirerande då du bidrar till barnens utveckling och lärande. Att vara uppmuntrande och motiverande som barnskötare är viktigt för att skapa engagemang hos barnen.
 • Pedagogiskt lagd: Då man som barnskötare aktivt arbetar med att förbereda barnen inför skolstarten är det viktigt att vara pedagogisk i sitt lärande och uppförande.

Läs vår barnutbildning på Hermods

Har du drömmar om att bli barnskötare? Slå slag i saken och anmäl dig till vår barnskötarutbildning i Stockholm redan idag.