3 TIPS FÖR ATT SNABBARE LÄRARE SIG ETT NYTT SPRÅK

När du flyttar till ett nytt land för att stanna en längre period kan det vara mycket bra att lära dig det lokala språket. På så vis kan det bli lättare att kommunicera och knyta kontakter, och så småningom också att hitta ett jobb. Att lära sig ett helt nytt språk kan vara mycket svårt. Som barn har vi lättare att ta till oss ny kunskap och lär oss snabbare, men i vuxen ålder kan det vara lite knepigare.

För den som är obekant med det svenska språket kan det kännas som en utmaning. Vokalerna kan vara svåra att uttala och grammatiken kan kännas slumpmässig. Men allt går att lära sig med lite träning. Följande tips kan du använda dig av när du går kurser i svenska för invandrare (SFI – New in Sweden) eller lär dig ett annat nytt språk:

Var inte rädd för att prata mycket                                           
För att lära sig ett språk krävs mycket övning och repetition. Försök att prata så mycket som möjligt, även om grammatiken inte blir helt rätt alla gånger. När du går en språkkurs får du chansen att prata med människor som kan lika lite som du och ni kan lära er tillsammans, men var inte rädd för att prata med lokalbor heller. Passa på att prata när du går till affären eller till exempel frågar om vägen.

Var fokuserad
Det kan vara mycket jobbigt att studera språk dagarna i ända samtidigt som man anpassar sig till en ny miljö. Studier visar att vi lär oss snabbare då vi spenderar några timmar om dagen med att studera och är riktigt koncentrerade. Ta pauser men sätt upp mål för ditt lärande!

Ta del av lokal media
Att titta på lokala tv-kanaler och att lyssna på lokal musik kan vara ett roligt och effektivt sätt att lära sig ett språk. Förutom att du får lära dig mycket om den lokala kulturen kan du samtidigt lyssna på uttal och lära dig nya uttryck.

Ju mer av språket du lär dig, desto större självförtroende får du i din kommunikation med andra. Efter en språkkurs kan du också få lättare att hitta passande arbete i det land du befinner dig i. Den som är ny i Sverige kan gå SFI kurser hos Hermods. Mer information om Hermods svenskakurser och SFI-kurser hittar du på deras hemsida.