Vad är omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd för dig som vill eller behöver ställa om!

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd som införs 1 oktober 2022 för att uppmuntra vuxna som är mitt i arbetslivet, att kompetensutveckla sig eller ställa om för att fortsatt vara attraktiva på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Du kan se det som ett steg i det livslånga lärandet. Det ger dig möjlighet att skaffa behörighet som du saknar, fördjupa dig i ditt nuvarande yrke, studera till ett närliggande yrke – eller byta bransch helt och hållet. Den gemensamma nämnaren är att utbildningen måste bedömas kunna stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden med hänsyn till arbetsmarknadens behov.

Omställningsstudiestödets omfattning i pengar och tid

Det nya omställningsstudiestödet är ett generöst studiestöd som innehåller en bidragsdel upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp av 4,5 inkomstbasbelopp. Under 2022 motsvarar maxbeloppet 21 298 kronor per månad före skatt. Bidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande. Stödet omfattar även en lånedel som du kan fylla på med om du vill. Hur mycket du kan låna bestäms, likt bidragsdelen, på din inkomst. Även här finns ett maxbelopp och år 2022 är maxbeloppet för lånet 12 514 kronor per månad.
Du kan få stödet under 44 veckor om du studerar på heltid vilket motsvarar ungefär ett års studier. Om du studerar på deltid (75, 60, 50, 40 eller 20 procent) kan du få stöd under längre tid.

Vilka utbildningar ger rätt till omställningsstudiestöd?

Svenska utbildningar som idag ger rätt till CSN:s befintliga studiemedel kommer att vara möjliga att ansöka om även när det gäller det nya omställningsstudiestödet. Det är exempelvis på Komvux, Yrkeshögskola (yh-utbildningar, både program och kurser) universitet eller folkhögskola.

Villkor för att få omställningsstudiestöd

Det finns ett gäng villkor som behöver uppfyllas för att kunna ta del av omställningsstudiestödet via CSN. De handlar bland annat om att du måste vara etablerad på arbetsmarknaden, ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden samt villkor kopplade till ålder. Vi listar ett antal nedan, för fullständiga villkor hänvisar vi till CSN:s hemsida.

  • Du är mellan 27 och 62 år
  • Du ska ha arbetat minst 8 år av de senaste 14 åren
  • Du måste ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna
  • Utbildningen ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden ─
    det ska finnas ett behov av den sortens kompetens på arbetsmarknaden
  • Utbildningen ska omfattas av ordinarie studiestöd. Det kan vara utbildningar på yrkeshögskola, komvux, universitet, folkhögskola eller liknande
  • Du måste studera i en viss omfattning, heltid (100 procent) eller deltid (75, 60, 50, 40 eller 20 procent)
  • Omställningsstudiestödet fås under en begränsad tid. Du kan som längst få omställningsstudiestöd i 44 veckor för studier på heltid. Det motsvarar ungefär två terminer. Studerar du på deltid räknar CSN om veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier. Exempelvis, studerar på 50 procent kan du få omställningsstudiestöd i 88 veckor osv.
Såhär ansöker du om omställningsstudiestödet

Vill du ansöka om omställningsstudiestöd gör du det likt det ordinarie studiestödet via CSN och mina sidor, den 1 oktober 2022 öppnar ansökan.

Det är två ansökningsomgångar per år. Du kan söka omställningsstudiestöd för upp till ett år i samma ansökan. När du kan ansöka beror på när du ska börja studera.

Tidigast dag för ansökan

1 oktober

1 april

För studier som startar under perioden

1 januari–30 juni

1 juli–31 december