Ökad självsäkerhet hos personalen via Äldreomsorgslyftet!

Den statliga satsningen inom kommunalt finansierad äldreomsorg ─ Äldreomsorgslyftet, avser att höja kompetensen inom äldreomsorgen genom att erbjuda ny och befintlig personal möjligheten att utbilda sig på betald arbetstid. Vi ser tydligt hur det ökar tryggheten och självsäkerheten hos eleverna i yrkesrollen och det personliga värdet för dem.

- Vi hör hur uppskattad utbildningen är bland våra elever som får möjligheten att vidareutbilda sig inom äldreomsorgen via Äldreomsorgslyftet. De kan validera mycket av sina kunskaper som förvärvats genom erfarenhet. Därav genomförs utbildningen ofta på kortare tid. Framförallt märker vi värdet för eleven som ofta utrycker att de känner sig mer självsäkra och trygga att utföra sitt arbete när dem blir behöriga för yrkesrollen samt ökar sin anställningsbarhet, säger Nina Linder, affärsområdeschef företagsutbildning på Hermods.

Värdet för individen att vidareutbildas inom äldreomsorgen

Felicia Sjölundh läser till undersköterska via komvux på distans i Sjöbo kommun. Hon arbetar idag på ett demensboende i kommunen och fick frågan om att vidareutbilda sig efter ett möte med enhetschefen, något som hon tackade ja till.

- Efter att ha jobbat inom vård och omsorg i nio år, tog jag tillfället i akt att vidareutbilda mig när möjligheten gavs. Jag läste vård och omsorg redan på gymnasiet men var inte riktigt redo då att ta studierna på allvar. Men nu har jag inga problem med att kombinera arbete på 50 % och studier på 50 %.

Mycket i studierna känner jag igen som jag lärt mig genom erfarenhet via mitt jobb i branschen, där är det skönt att friska upp minnet. Samt att jag fått nya insikter och kunskap som är värdefull. Jag har utvecklats mer i min roll och fått mer kunskap om demensvård, t.ex. förstår jag hjärnan och utvecklingen bättre hos demenssjuka personer nu och hur man hittar lösningar i vardagen. Det är viktigt att plugga för att få bättre kunskap och förståelse för varför man gör vissa saker i jobbet. Idag känner jag mig tryggare och säkrare i min roll i och med att jag blir behörig undersköterska.

 Jag ser ljust på framtiden för mitt yrke då detta är ett livsviktigt arbete, att hjälpa andra människor är verkligen viktigt för mig och något jag brinner för!
Nu har jag inte långt kvar av utbildningen, jag är klar vid årsskiftet 21/22 och är så glad att jag tog möjligheten att utbilda mig som också gör att jag ökar mina förutsättningar att bli anställningsbar ─ det känns tryggt, avslutar Felicia.

Utbildningar som berättigar till stödet

Kommunala vuxenutbildning (komvux) till undersköterska och vårdbiträde. Samt utbildning inom ramen för yrkeshögskolan (yh) som är relevant för arbetet med vård och omsorg av äldre där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. För yh har vi idag har två olika inriktningar: Specialistundersköterska inom multisjukdon hos äldre och Specialistundersköterska inom palliativ vård. Vi på Hermods är glada att kunna förse arbetsgivare med utbildning inom båda utbildningsområden.

- Vi hoppas att alla arbetsgivare som kan, tar denna unika möjlighet och vidareutbildar sin personal med stadsbidraget genom Äldreomsorgslyftet. Regeringen har föreslagit att förlänga insatsen och avsätter sammanlagt 1,7 miljarder kronor för 2022 och beräknas avsätta samma summa 2023, säger Nina Linder, affärsområdeschef företagsutbildning på Hermods.