Yrkesutbildning och vuxenutbildning på distans - så funkar det!

Hösten är en tid för nystart. En tid för studier som i förlängningen kan leda vidare till en helt ny karriär. För dig som uppskattar fria ramar och självstudier så är distansutbildning ett passande alternativ.

Lusten att plugga och studera kan i vissa fall komma plötsligt, men även om du inte skickat in ansökan i tid så finns det möjlighet att komma igång, exempelvis tack vare rest- eller reservplatser.

När det gäller distanskurser och utbildningar så är upplägget ännu mer fritt. Du kan påbörja studierna året runt och plugga i just den takt som passar dig bäst. Om du önskar kombinera distansstudierna med vissa campusbundna lektioner är det ofta också möjligt.

Här nedan följer en mer ingående beskrivning av de olika fördelarna med distansutbildning:

Smidig utbidlningsplattform
Det enda egentliga måstet för dig som väljer att studera på distans är tillgång till internet. Studierna utgår nämligen från en webbplattform där allt material publiceras och via vilken du kommunicerar med kurskamrater, handledare och lärare. Mycket av arbetet här handlar om självstudier som du kommer vidare med tack vare studieguider, prov,  ljud- och videoklipp samt testa-dig-själv-uppgifter.

Många ämnesinriktningar
Även för dig som studerar på distans så finns många olika ämnesinriktningar att välja bland. Detta oavsett om du är intresserad av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, gymnasial yrkesutbildning eller svenska för invandrare. Sammanlagt så erbjuds över 200 olika kurser och 70 yrkesutbildningar. Välj och vraka bland ämnen som; bygg och måleri, restaurang och livsmedel, handel och administration, vård och omsorg, barn och fritid, språk, naturkunskap, matematik, marknadsföring och försäljning, trädgård, ekonomi med mera.

Platsoberoende
Så länge du är online kan du bedriva distansstudier var som helst, rent geografiskt. På så sätt är det enkelt att kombinera utbildningen med yrkesarbete, familj och till och med resor. Eftersom denna typ av kurser och program inte är bundna till en specifik ort eller ett klassrum kan du plugga vid tidpunkter som passar dig, och du kan ta del av studieunderlaget många gånger om.

Kontinuerlig återkoppling
Hur fungerar då distansstudier när det gäller kontakten med lärarna?Varje kurs i Novo haren ansvarig som rättar, ger återkoppling och omdömen på alla inskickade uppgifter. Naturligtvis har du även möjlighet att kontakta din lärare för att ställa frågor via Novo. Varje kurs avslutas sedan med en webbaserad, muntlig examination mellan dig och din lärare.

Du som är nyfiken på distansstudier, hur de fungerar och vilka olika kurser och utbildningar som finns att välja mellan kan alltid kontakta Hermods för er information. De erbjuder också ett stort utbud av utbildningar för dig som föredrar campusbaserade studier.