×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

KOMMUNIKATION PÅ JOBBET - KPJ

Behöver dina medarbetare höja sin nivå i svenska språket när det kommer till kommunikation på arbetsplatsen? Är det svårt att få ihop gruppen ibland? Blir det språkförbistringar och missförstånd?

KPJ KAN VARA LÖSNINGEN

Vi utgår från medarbetarnas förkunskaper och arbetsplats så att alla engageras i sitt lärande. Mellan varje handledarledda tillfälle får deltagaren integrerade uppgifter att träna på som främjar kommunikationen.

Detta pedagogiska arbetssätt rekommenderas av Skolverket och Stockholms universitet. Det ökar motivationen till lärande, lyfter fram medarbetarnas erfarenheter och yrkeskunskaper samt utmanar medarbetarna på rätt nivå.

SYFTE

Öka språkkompetenser och kommunikativa färdigheter framförallt när det gäller att kommunicera på jobbet. Öka trygghet, effektivitet och kvalité i arbetet samt träna de digitala färdigheterna.

MÅL

Att ha kompetenta medarbetare som utför verksamhetens uppdrag väl.

BEKRÄFTADE FÖRDELAR

 • Du som chef kan framföra önskemål om innehållet i kursen, muntligt och via enkät.
 • Deltagarna får träna på all form av kommunikation på en högre nivå.  
 • Praktisk språkträning med handledare i realtid.
 • Dina medarbetare kan vara kvar i tjänst.
 • Det ökar motivationen till eget lärande.
 • Alla kan delta utifrån sin egen nivå.

VAD ÄR UNIKT MED KOMMUNICERA PÅ JOBBET?

 • Utbildningen anpassas efter er arbetsplats utmaningar när det kommer till att kommunicera på arbetsplatsen.
 • Anpassas efter medarbetarnas erfarenheter och förkunskaper.
 • Chefer och arbetsledare rekommenderas att framföra sina önskemål till innehåll.
 • Praktisk, agil språkträning inriktad för verksamheten. 

EXEMPEL PÅ UPPLÄGG

16 veckor, 2 timmar per vecka.

Innan kursen: Kartläggning av förkunskaper i dialog, enkät och språktest.
Under kursen: Uppföljning,  avstämning i dialog.
Efter kursen: Utvärdering i dialog, enkät och språktest.

UR INNEHÅLLET

 • Utmaningar i språk och kommunikation.
 • Skriva och läsa mejl, instruktioner och dokumentation.
 • Vanliga ord, begrepp på arbetsplatsen.
 • Hur deltar och bidrar man på möten på ett bra sätt?
 • Rollspel anpassade för verksamheten, t.ex. medarbetarsamtal och möten.
 • Konflikthantering, hantera upprördhet, skvaller.
 • Integritet och sekretess.
 • Vanliga normer på arbetsplatser, traditioner och helger.
 • Det personliga ansvaret.

PRIS & ANMÄLAN

För prisinformation och vid frågor, kontakta en av våra utbildningsrådgivare.
Det finns också möjlighet att starta en egen grupp vid 6 deltagare eller fler, med bland annat möjlighet att styra starttid och schemaläggning.

Du ser aktuella datum för kursstart under knappen Boka HÄR, dock sker ingen bokning förrän du fyller i hela formuläret och sänder till oss, så det är fritt fram att leta efter datum som passar din verksamhet.

Vi är väldigt nöjda med kursen och framförallt är de medarbetare som deltagit nöjda!

Stockholm Stad

Den kommunikativa träningen är helt fantastiskt. Våra medarbetare som deltagit har verkligen växt!

Attendo

Kommunicera på jobbet

Hermods har tillsammans med Stockholm stads medarbetare inom förskola samt vård och omsorg, genomfört företagsutbildningen Kommunicera på jobbet (KPJ)! Se videon för att höra en deltagares reflektioner samt handledarna som ger en kort sammanfattning av kursen.