×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

KOMMUNIKATION PÅ JOBBET

Har du medarbetare som inte har svenska som modersmål och skulle behöva utveckla sina kunskaper i svenska språket och kommunikationen på jobbet? Språket är en viktig nyckel till att utveckla självförtroendet och säkerheten på arbetsplatsen. Hermods företagsutbildningar erbjuder kursen Kommunicera på jobbet - ett kursupplägg för enskilda individer eller grupper som behöver utveckla sina språkkunskaper, men även webbaserade kurser för den som har större behov.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Syftet med kursen Kommunikation på arbetsplatsen är att ge dina medarbetare en säkerhet i sin kommunikation, erfarenhet om svenska traditioner och seder, men framförallt muntlig övning. Kursen är indelad i delmoment som alla behandlar språk, relationer, lagar och regler i syftet att stärka individen i att använda språket med större säkerhet. Tillsammans med er kan vi erbjuda ett flexibelt kursupplägg med kurslängd anpassat efter era behov.

Utbildningen behandlar följande moment:

 • Relationer och kommunikation - Arbetsgruppen och ansvarsfördelning
 • Ord och begrepp på jobbet - Vad pratas det om på jobbet? Viktiga ord och begrepp i respektive bransch
 • Rollspel och dialogövningar - Vardagsspråket, ett möte med chefen, kollegan eller kunden
 • Arbetsliv och arbetsmiljö - Att jobba i Sverige, vett och etikett på jobbet, normer och värderingar
 • Den fysiska och psykosociala miljön - Vad krävs för en fungerande arbetsmiljö? Vad är ett skyddsombud?
 • Avtal och villkor på arbetsplatsen
 • Skyldigheter och rättigheter
 • Skapa möten genom rollspel - Hur bokar man möten? Hur utvecklar jag mitt personliga nätverk?
 • Prosodi - Rytm och melodi, utveckla uttalet och hitta en bra ton i språket
 • Dialog i text och e-post - Skriftlig presentation, träna på dialog i textform
 • Svensk historia och traditioner - fikapaus, helgdagar, allemansrätten etc.

Vi är väldigt nöjda med kursen och framförallt är de medarbetare som deltagit nöjda!

Stockholm Stad

Den kommunikativa träningen är helt fantastiskt. Våra medarbetare som deltagit har verkligen växt!

Attendo