×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

KOMMUNIKATION PÅ JOBBET - KPJ

Behöver dina medarbetare höja sin nivå i svenska språket på arbetsplatsen? Blir det språkförbistringar och missförstånd? Har du betänkligheter när det gäller säkerheten då det gäller förståelse för regler och instruktioner? Önskar du att dina medarbetare har ett bättre bemötande för dem som verksamheten är till för?

KPJ KAN VARA LÖSNINGEN

Vi utgår från medarbetarnas förkunskaper och arbetsplats så att alla engageras i sitt lärande. Mellan varje handledarledda tillfälle får deltagaren integrerade uppgifter att träna på som främjar kommunikationen.

Detta pedagogiska arbetssätt rekommenderas av Skolverket och Stockholms universitet. Det ökar motivationen till lärande, lyfter fram medarbetarnas erfarenheter och yrkeskunskaper samt utmanar dem på rätt nivå.

SYFTE

Öka språkkompetenser och kommunikativa färdigheter när det gäller att kommunicera på jobbet. Öka trygghet, effektivitet och kvalité i arbetet och de digitala färdigheterna.

MÅL

Att verksamhetens alla medarbetare kan kommunicera på ett tillförlitligt och tryggt sätt.

BEKRÄFTADE FÖRDELAR

 • Du som chef kan framföra önskemål om innehållet i kursen, muntligt och via enkät.
 • Deltagarna får träna på all form av kommunikation, muntlig liksom skriftlig.
 • Praktisk språkträning med handledare i realtid.
 • Dina medarbetare kan vara kvar i tjänst.
 • Det ökar motivationen till fortsatt eget lärande.
 • Alla kan delta utifrån sin egen nivå.

VAD ÄR UNIKT MED KOMMUNICERA PÅ JOBBET?

 • Utbildningen anpassas efter medarbetarna språkliga och kommunikativa utmaningar precis i den miljö de arbetar i.
 • Anpassas efter medarbetarnas erfarenheter och förkunskaper.
 • Chefer och arbetsledare kan framföra önskemål om innehåll.
 • Praktisk, agil språkträning inriktad för verksamheten.

EXEMPEL PÅ UPPLÄGG

16 veckor, 2 timmar per vecka.

Innan kursen: Kartläggning av förkunskaper i dialog, enkät och språktest.
Under kursen: Uppföljning,  avstämning i dialog.
Efter kursen: Utvärdering i dialog, enkät och språktest.

UR INNEHÅLLET

 • Utmaningar i språk och kommunikation.
 • Skriva och läsa mejl, instruktioner och dokumentation.
 • Vanliga ord, begrepp på arbetsplatsen.
 • Att delta och bidra på möten på ett bra sätt.
 • Rollspel anpassade för verksamheten, t.ex. medarbetarsamtal och möten.
 • Att förebygga konflikter och minska underminerande skvaller.
 • Integritet och sekretess.
 • Vanliga normer på arbetsplatser, traditioner och helger.
 • Det personliga ansvaret.

PRIS & ANMÄLAN

För prisinformation och vid frågor, kontakta oss på 010-709 41 20 eller foretag@hermods.se. Det finns möjlighet att starta en egen grupp vid 6 deltagare eller fler, med möjlighet att styra starttid och schemaläggning.

Vi är väldigt nöjda med kursen och framförallt är de medarbetare som deltagit nöjda!

Stockholm Stad

Den kommunikativa träningen är helt fantastiskt. Våra medarbetare som deltagit har verkligen växt!

Attendo

Telefontid måndag - fredag 09.00 - 11.00

Kommunicera på jobbet

Hermods har tillsammans med Stockholm stads medarbetare inom förskola samt vård och omsorg, genomfört företagsutbildningen Kommunicera på jobbet (KPJ)! Se videon för att höra en deltagares reflektioner samt handledarna som ger en kort sammanfattning av kursen.