×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Praktisk språk- och kommunikationsträning för förskolepersonal

Under hösten 2022 och under hela 2023 erbjuds kommunala och fristående förskolor en språkfrämjande och kompetensutvecklande insats som finansieras av Skolverket. Insatserna vänder sig främst till förskolor som har störst behov av stöd. 

Tre parallella utbildningsspår: pedagoger, handledare, rektor 

Utbildningen avser ge effekt för all personal på hela förskolan. Kursen genomförs parallellt på tre nivåer: pedagoger, handledare och rektorer för motsvarande förskolor. Insatserna omfattar 

 • kompetenshöjande utbildning i svenska för verksam förskolepersonal 
 • utbildning av språkutvecklare som stöd till förskolorna 
 • utbildning av rektorer i att skapa förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser. 

Geografiskt område 

Utbildningen erbjuds i Stockholms, Uppsala och Gotlands län, Västra Götalands och Hallands län.  

Om kurserna 

 • Kurserna är deltagaranpassade och verksamhetsrelaterade. 
 • Kurserna utgår från pedagogernas, handledarnas och rektorernas behov och förkunskaper. 
 • Samtliga deltagare fyller i en behovsenkät i början av kursen. Nöjdhetsenkäter genomförs löpande under utbildningen. 
 • Pedagogerna genomför ett språktest vid inledning och avslut av kursen. 

Upplägg för pedagoger 

 • Kurserna pågår i 17 veckor. 
 • Varje kurstillfälle pågår i 4 timmar. 
 • Ca 15 deltagare per kurs. 
 • Urval av deltagare till grupp sker i samråd med rektorer/chefer. 

Upplägg för rektorer och handledare 

 • Rektorer har 3 träffar à ca 2,5 timmar under pedagogernas 17-veckorsperiod. 
 • Handledarna har 5 träffar à 4 timmar under pedagogernas 17-veckorsperiod. 

Kursstart 2022 och 2023 

Datum för kursstart planeras i samråd med huvudmannen. När huvudmannen fått klartecken för kursstart skapas en grupp om 15 deltagare i samråd med rektorer och chefer. Lokal bokas av huvudmannen. 

Vid anmälan av enstaka pedagoger finns uppsamlingsdatum för starter. 

Övrig information 

Du kan sända en intresseanmälan om kursinformation via vår anmälningsknapp.