×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Praktisk språk- och kommunikationsträning för förskolepersonal

De språkfrämjande och kompetensutvecklande insatserna kommer att erbjudas från och med hösten 2022 och finansieras av Skolverket. Insatserna kommer att erbjudas de kommunala och fristående förskolor som har störst behov av stöd inom språkområdet.

Insatserna omfattar

  • kompetenshöjande utbildning i svenska för verksam förskolepersonal
  • utbildning av språkutvecklare som stöd till förskolorna
  • utbildning av chefer i att skapa förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser.

Utbildningen erbjuds i inledningsvis till Stockholms, Uppsala och Gotlands län, Västra Götalands och Hallands län. Vi återkommer med information om fler områden kommer att få möjlighet.

Kursen genomförs parallellt på tre nivåer; Pedagoger, handledare och rektorer för motsvarande förskolor. Rektorer och handledare får under samma period tre utbildningstillfällen.

När en rektor fått klartecken för kursstart skapas i första hand en grupp om 15 deltagare i samråd med rektorer och chefer. Flera kursstarter planeras under 2022 och 2023.

Om kurserna

  • Kurserna är anpassade och utgår från de deltagande pedagogernas förkunskaper.
  • Deltagare fyller i en enkät och gör språktest vid inledning och avslut av kursen.
  • De handledare, rektorer och chefer som representerar pedagoger genomför även de en enkät vid kursens inledning och avslut av kursen.

Upplägg

  • Kurserna pågår i 17 veckor.
  • Varje kurstillfälle börjar kl. 13.00 och pågår i 4 timmar.
  • 15 deltagare per kurs.
  • Urval av deltagare till grupp sker i samråd mellan förskolechefer och rektorer/chefer.

Kalendarium för hösten 2022

15 sept. kl. 13.00 – 15.00
Information för förskolechefer Stockholm, Uppsala, Gotland. Hybridmöte. Inbjudan till informationstillfälle kommer i augusti.

22 sept. kl. 13.00 – 15.00
Information för förskolechefer Västra Götaland och Halland. Hybridmöte. Inbjudan till informationstillfälle kommer i augusti.

Vecka 39
Första kursstart för Stockholm, Uppsala, Gotland, Västra Götaland och Halland. Nästa kursstart planeras till vecka 46.

Kontinuerliga uppdateringar sker under hösten.

Övrig information

Länkar för anmälan till informationstillfälle kommer i augusti, men du kan redan nu sända en intresseanmälan till oss, så återkommer vi.