×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

VIDAREUTBILDNING TILL UNDERSKÖTERSKA FÖR ANSTÄLLDA

För dig som har personal med lång erfarenhet inom branschen men som saknar behörighet i form av formell utbildning till undersköterska. Då erbjuder Hermods företagsutbildning ett vidareutbildningskoncept som innebär att din personal kan tillgodoräkna sig sin erfarenhet. 

Vidareutbildningen till undersköterska vänder sig till den som redan arbetar inom vårdbranschen. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom vård och omsorg och leder till den behöriga yrkesrollen Undersköterska.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Omfång
Undersköterskeutbildning, enligt Skolverkets nationella yrkespaket, 1500 gymnasiepoäng inklusive validering.  

Utbildningen sker på distans vilket även gynnar dig som arbetsgivare då du kan behålla din personal i arbete samtidigt som de studerar.

Hermods vidareutbildningskoncept innebär att det är möjligt för enskilda anställda eller grupper att utbilda sig. Deltagaren deltar i webbinarier och utför uppgifter däremellan via vår utbildningsplattform, Novo. Studierna är flexibla och deltagaren kan själv välja när och var hen vill studera. Tillgång till Novo har deltagaren dygnet runt. Uppgifterna som ska göras under utbildningen utförs med fördel på arbetsplatsen.

Innehåll

  • Modulbaserad utbildning med tillhörande 6 webbinarier.
  • Lärarledda (behöriga yrkeslärare) interaktiva webbinarier med uppgifter/uppdrag däremellan i lärplattform tillgänglig dygnet runt. 
  • Praktisk bedömning sker av arbetsgivaren. Här skattar och intygar en referent deltagarens praktiska kunskaper. Läraren tar emot bedömningsunderlaget och kallar deltagaren till en muntlig prövning på ca 45 min.

Uppskattad kurstid
Ca 7-9 månader.

Kurslitteratur 
Allt ingår. Finns i lärplattformen/på Internet/E-böcker, inga extra kostnader.

Betyg  
Diplom och betyg utfärdas när deltagaren genomfört samtliga moment plus har godkänd HLR-utbildning.

UNDERVISNINGEN

Undervisningen sker på distans via via webb och genomförs av våra behöriga vårdlärare. Medarbetaren genomför utbildningen via vår lärplattform Novo och kan anpassa studietid och studiefart utifrån egna behov. 

HERMODS FÖRETAGSUTBILDNING ─ VIDAREUTBILDNING UNDERSKÖTERSKA

Röster om att studera till undersköterska via vårt vidareutbildningskoncept.