×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

FÖRETAGSUTBILDNING VÅRDBITRÄDE | VALIDERING

Har du personal med gedigen erfarenhet men som saknar behörighet? Fler och fler aktörer som upphandlar tjänster inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänst kräver idag behörig personal. Hermods företagsutbildning erbjuder ett utbildningskoncept som vidareutbildar din personal så att du kan behålla din personal.

Utbildningen till vårdbiträde vänder sig till den som arbetar inom vårdbranschen. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom vård och omsorg och leder till den behöriga yrkesrollen Vårdbiträde.

OMFÅNG

Vårdbiträdesutbildning enligt Skolverkets nationella yrkespaket, 800 gymnasiepoäng inklusive validering.  Svenska 1, 100p eller Svenska som andra språk 1, 100 poäng läses separat (se nedan under innehåll och upplägg).

MÅLGRUPP

Anställda, som är i jobb, med arbetslivserfarenhet från vård och omsorg som saknar formell utbildning

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

 • Modulbaserad utbildning med tillhörande 3 webbinarier, ca ett per månad, á ca 2 tim. Webbinarierna, som spelas in, finns tillgängliga tillsammans med studiehandledningen, föreläsningarna, uppgifterna/uppdragen via Novo dygnet runt.  
 • Lärarledda (behöriga yrkeslärare) interaktiva webbinarier med uppgifter/uppdrag däremellan i lärplattform, som är tillgänglig dygnet runt.  
 • Praktisk bedömning (se nedan under arbetsgivarens insats). Här skattar och intygar en referent deltagarens praktiska kunskaper. Läraren tar emot bedömningsunderlaget och kallar deltagaren till en muntlig prövning på ca 20 min. 
 • Enskild muntlig examination i slutet av utbildningen, ca 45 minuter. 
 • Metodövningar (se nedan under arbetsgivarens insats). 
 • Distanskursen Psykologi 1, 50p ingår men ligger utanför den modulbaserade utbildningen (vårdkurserna) och läses/examineras separat beroende på om deltagare har betyg sedan tidigare eller ej.

Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1

 • Deltagare som saknar betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 poäng, kan antingen läsa den via Komvux i sin hemkommun, eller hos oss som en separat distanskurs, med eller utan extra handledning, mot en 100 poängs kurskostnad. 
 • För deltagare som bedöms ha goda kunskaper i svenska men som saknar betyg i ämnet kan vi erbjuda ett nivåtest mot en kostnad med syfte att utröna vilken nivå deltagaren ligger på, tex om personen bedöms kunna “gå upp i prövning” direkt hos kommunen.
 • Kursen innehåller Nationellt prov som behöver planeras tillsammans med kommunen alternativt med oss mot en kostnad. 

Arbetsgivarens insats

 • Intygande av praktiska moment: Chef/arbetsledare skattar och intygar deltagarens självständighet och färdighet i praktiska moment i färdigt formulär från Hermods.
  Betygssättande lärare bedömer vilka praktiska moment som kan valideras. Kan deltagaren inte validera ett eller flera moment behöver dessa övas på under studietiden. Eventuell insats i form av stöttning och handledning kan krävas av arbetsgivaren beroende på moment.
 • Metodövningar: Ska genomföras enligt matris, antingen genom att ”gå bredvid” inom relevant verksamhet eller i metodrum. Färdigheterna tränas/bedöms av person med behörighet från hälso-sjukvård motsvarande sjuksköterskenivå. Detta kan vara en vård- och omsorgslärare eller en sjuksköterska från verksamheten.

- Har du som arbetsgivare inte möjlighet att erbjuda deltagare att ”gå bredvid” eller metodrum kan Hermods eventuellt bistå med möjliga lösningar via samverkan med våra övriga verksamheter runt om i landet – då med ett pristillägg.

 • HLR-intyg: Intyg från genomförd utbildning i ”Vuxen-HLR i samhälle”, ”Barn-HLR i samhälle” och ”S-HLR vuxen” bifogas. För betyg i kurserna ”Hälso- och sjukvård 1 och 2” samt diplom krävs genomförd utbildning i ovan nämnda HLR-utbildningar. Intygen får inte vara äldre än två år för att godkännas.

- Har du som arbetsgivare inte möjlighet att erbjuda deltagare utbildning i HLR kan Hermods eventuellt bistå med möjliga lösningar via samverkan med våra övriga verksamheter runt om i landet – då med ett pristillägg.

Uppskattad kurstid

Ca 4-5 månader. Kan variera om medarbetaren har betyg i de fristående kurserna. Tillgång till utbildningen är ett år från start. Möjlighet till anpassad studietakt. 

Kurslitteratur

Allt finns i läroplattformen Novo, inga extra kostnader.

Betyg

Diplom och betyg utfärdas när deltagaren genomfört samtliga moment.

Pris och anmälan

För prisinformation och vid frågor, kontakta en av våra utbildningsrådgivare.
Det finns också möjlighet att starta en egen grupp vid 20 deltagare eller fler, med bland annat möjlighet att styra starttid och schemaläggning.

Du ser aktuella datum för kursstart under knappen Boka nu, dock sker ingen bokning förrän du fyller i hela formuläret och sänder till oss, så det är fritt fram att leta efter datum som passar din verksamhet.

Lämna gärna en Intresseanmälan om du vill få veta mer om våra utbildningar inom vård och omsorg.

UTBILDA DIG INOM VÅRD & OMSORG – GÖR SKILLNAD