×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

UTBILDNING TILL VÅRDBITRÄDE FÖR ANSTÄLLDA

Har du personal med gedigen erfarenhet men som saknar behörighet? Fler och fler aktörer som upphandlar tjänster inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänst kräver idag behörig personal. Hermods företagsutbildning erbjuder ett utbildningskoncept som vidareutbildar din personal så att du kan behålla din personal.

Utbildningen till vårdbiträde vänder sig till den som arbetar inom vårdbranschen. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom vård och omsorg och leder till den behöriga yrkesrollen Vårdbiträde.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Omfång
Vårdbiträdesutbildning enligt Skolverkets nationella yrkespaket, 800 gymnasiepoäng inklusive validering. 

Utbildningen bedrivs på distans för enskilda anställda eller i grupp med hjälp av webbinarier. Det är upp till deltagaren var och när hen vill studera, i hemmet eller på arbetsplatsen, dagtid eller kvällstid. Studierna sker via vår utbildningsplattform, Novo. Deltagaren har tillgång till Novo dygnet runt och kan på så sätt själv bestämma när studierna ska göras.

Innehåll

  • Modulbaserad utbildning med tillhörande 3 webbinarier.
  • Lärarledda (behöriga yrkeslärare) interaktiva webbinarier med uppgifter/uppdrag däremellan i lärplattform tillgänglig dygnet runt. 
  • Praktisk bedömning sker av arbetsgivaren. Här skattar och intygar en referent deltagarens praktiska kunskaper. Läraren tar emot bedömningsunderlaget och kallar deltagaren till en muntlig prövning på ca 20 min.
  • Enskild muntlig examination i slutet av utbildningen, ca 45 minuter.

Uppskattad kurstid
Ca 4-5 månader.

Kurslitteratur 
Allt finns i lärplattformen/på Internet/E-böcker, inga extra kostnader. 

Betyg
Diplom och betyg utfärdas när deltagaren genomfört samtliga moment plus har godkänd HLR-utbildning.

UNDERVISNINGEN

Undervisningen sker på distans via webb och genomförs av våra behöriga vårdlärare. Medarbetaren genomför utbildningen via vår lärplattform Novo och kan anpassa studietid och studiefart utifrån egna behov.