×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

FÖRETAGSUTBILDNING VÅRDBITRÄDE | VALIDERING

Har du personal med gedigen erfarenhet men som saknar behörighet? Fler och fler aktörer som upphandlar tjänster inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänst kräver idag behörig personal. Hermods företagsutbildning erbjuder ett utbildningskoncept som vidareutbildar din personal så att du kan behålla din personal.

Utbildningen till vårdbiträde vänder sig till den som arbetar inom vårdbranschen. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom vård och omsorg och leder till den behöriga yrkesrollen Vårdbiträde.

OMFÅNG

Vårdbiträdesutbildning enligt Skolverkets nationella yrkespaket, 800 gymnasiepoäng inklusive validering. Svenska 1, 100p eller Svenska som andra språk 1, 100 poäng läses separat.

MÅLGRUPP

Anställda, som är i jobb, med arbetslivserfarenhet från vård och omsorg som saknar formell utbildning

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

  • Modulbaserad utbildning med tillhörande 3 webbinarier, ca ett per månad, á ca 2 tim.   
  • Lärarledda (behöriga yrkeslärare) interaktiva webbinarier med uppgifter/uppdrag däremellan i lärplattform, som är tillgänglig dygnet runt.  
  • Praktisk bedömning (se nedan under arbetsgivarens insats). Här skattar och intygar en referent deltagarens praktiska kunskaper. Läraren tar emot bedömningsunderlaget och kallar deltagaren till en muntlig prövning på ca 20 min. 
  • Enskild muntlig examination i slutet av utbildningen, ca 45 minuter. 

Webbinarierna som spelas in finns tillgängliga tillsammans med studiehandledningen, föreläsningarna, uppgifterna/uppdragen via Novo dygnet runt.

Arbetsgivarens insats

Intygande av praktiska moment (svar i färdigt formulär från Hermods)

Uppskattad kurstid

Ca 4-5 månader. Kan variera om medarbetaren har betyg i de fristående kurserna. Tillgång till utbildningen är ett år från start. Möjlighet till anpassad studietakt. 

Kurslitteratur

Allt finns i läroplattformen Novo, inga extra kostnader.

Betyg

Diplom och betyg utfärdas när deltagaren genomfört samtliga moment.

Pris och anmälan

För prisinformation och vid frågor, kontakta en av våra utbildningsrådgivare.
Det finns också möjlighet att starta en egen grupp vid 20 deltagare eller fler, med bland annat möjlighet att styra starttid och schemaläggning.

Du ser aktuella datum för kursstart under knappen Boka nu, dock sker ingen bokning förrän du fyller i hela formuläret och sänder till oss, så det är fritt fram att leta efter datum som passar din verksamhet.

UTBILDA DIG INOM VÅRD & OMSORG – GÖR SKILLNAD