×

 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Frågor och svar

Kurser inom VVS-teknik

 • CAD-projektering
 • Entreprenadjuridik
 • Entreprenadkalkylering
 • Förnybar energi
 • Kommunikation och affärsmannaskap
 • Kylteknik och klimatsystem
 • Projektledning
 • Styr- regler- och övervakningsteknik
 • Ventilation
 • Värmeinstallationer

Kurser inom transport och logistik

Kurser inom VA-teknik

 • Dimensionering och hållbar konstruktion av VA-system
 • Markförlagda ledningssystem
 • VA-system

Kurser inom automation

 • Industriell Automation
 • Konstruktionsteknik
 • Motorstyrning och processteknik
 • Produktionskunskap 1 – LEAN
 • Produktionskunskap 2 – Hållbarhet
 • Programmering inom automation
 • Robotteknik
 • Smart industri- och fastighetsautomation
 • Styrskåp – Uppbyggnad och användning
 • Avancerad PLC-programmering
 • Elskåpskonstruktion
 • Industriell IT och kommunikation
 • Processteknik
 • Servoteknik och motorstyrning
 • Smart industri- och fastighetsautomation
 • Verksamhetskompetens och projektledning

Kurser inom vård och omsorg

Kurser inom trädgård

 • Fördjupad växtkunskap
 • Kvalificerad beskärning och trädvård
 • Kvalificerad markbyggnad
 • Landskapsvård
 • Mark- och växtnäringslära
 • Odling

Vilken behörighet behöver jag?

För behörighet till våra högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.

Vem kan ansöka?

Hermods Distansgymnasium är till för dig som vistas utomlands med anledning av att minst en förälder har utlandsarbete.

Hur ansöker jag?

Du ansöker till Hermods Distansgymnasium genom att fylla i formuläret på sidan för Hermods distansgymnasium och skickar in det. I formuläret fyller i dina (elevens: personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress), uppgifter om din vårdnadshavare, uppgifter om huruvida ni avser att ansöka om statsbidrag etcetera.

När börjar kurserna?

Våra företagsutbildningar och kurser har fasta kursstarter som du anmäler din personal till.

Får jag betyg efter avslutad utbildning?

Ja, efter avslutad utbildning ges betyg. Observera, betyg ges endast ut till kursdeltagare som är anställda hos juridisk person. Deltagaren beställer betygshandlingarna när utbildningen är slutförd.

Är undervisningen helt på distans?

Ja, deltagarna deltar i ett antal webbinarier under utbildningen. Interaktiva lärarledda webbinarier varvas med egenstudier vid valfri tidpunkt i vår läroplattform Novo.

Har jag tillgång till lärare?

Ja, deltagarna har en webblärare som de kommunicerar med via webben. Webbläraren presenterar sig i ord och bild när deltagarna startat sin kurs.

Behöver jag ha en egen dator?

Du måste ha tillgång till en PC eller Mac med headset och webbkamera samt en e-postadress. Använder du surfplatta eller smartphone rekommenderar vi webbläsare Google Chrome (ladda ner den gratis via App store).

Vad händer om jag missar examinationen?

Gäller det enstaka kurser erbjuder vi en andra chans. Gäller det hela utbildningen eller merparten av kurserna har läraren/deltagaren redan innan examinationstillfället, haft en dialog kring detta.

Hur går ansökan till?

Du ansöker till yrkesutbildningarna via din hemkommun (där du är skriven/folkbokförd). De flesta kommuner har en ansökningswebb på sin hemsida. Hör med din kommun vad som gäller för dig.

Vilka yrkesutbildningar erbjuds?

På Hermods erbjuder vi runt 60 stycken olika yrkesutbildningar inom flera olika ämnen, bland annat vård och omsorg, bygg och måleri, administration, handel, personal, marknadsföring, försäljning, trädgård med mera.

När startar yrkesutbildningen?

Våra yrkesutbildningar startar flera gånger om året. Besök din hemkommuns hemsida för att se exakta datum för utbildningsstart.

Vilken studieform används?

Det ser olika ut beroende på vilken utbildning du läser. Du kan läsa i klassrum, på distans eller som lärling. Under din yrkesutbildning har du alltid apl (arbetsplatsförlagt lärande) ute på en arbetsplats. Läser du i klassrum har du vissa teoretiska och praktiska moment i klassrummet som varvas med din apl-period. Läser du på distans så har du ett webbaserat klassrum i vår utbildningsplattform Novo varvat med din apl-period. Läser du som lärling är du ute på arbetsplatsen under hela din utbildning.

Vilken kurslitteratur används?

En del av undervisningen är webbaserad och sker via vår lärplattform Novo. Vid andra tillfällen används läroböcker och häften. Du får mer information om detta vid kursstart.

Vad krävs för att få anställning och yrkesbevis?

Efter din utbildning hos Hermods inleds färdigutbildningstiden på ett företag (vilket förutsätter att du har fått en lärlingsanställning). När färdigutbildningstiden avslutas är du som lärling berättigad till ditt yrkesbevis.

Hur fungerar apl ute på företag?

Hermods säkrar din praktikplats; vi ser till att du får en trygg arbetsmiljö, en kunnig handledare och att ditt lärande sker i enlighet med Skolverkets kursplaner. Du är försäkrad genom skolan under hela utbildningen. Du och din handledare på företaget har regelbunden kontakt med din lärare under hela praktikperioden.

Hur fungerar lärlingstiden ute på företag?

Hermods säkrar din lärlingsplats; vi ser till att du får en trygg arbetsmiljö, en kunnig handledare och att ditt lärande sker i enlighet med skolverkets kursplaner. Du är försäkrad genom skolan under hela utbildningen.

Vad behöver jag ha inför kursstart?

För att läsa de flesta distanskurser hos Hermods behöver du ha tillgång till: En dator, anslutning till Internet, webbkamera, headset (hörlurar med mikrofon) och en e-postadress.

Får jag förlänga min kurs?

Om du behöver ändra din studietakt, kontaktar du din hemkommun eller Hermods studieledare om dessa finns på plats i din kommun. Tänk på att om du har studiemedel kan en förlängning påverka det.

När kan jag boka muntlig examination?

Du kan boka examination när du har slutfört 60 % av uppdragen i kursen och 50 % av studietiden har gått under förutsättning att du bokar din muntliga examination innan kursen är slut. Om det inte finns några tider att boka ska du kontakta din weblärare via Novo.

Kan jag studera var och när jag vill?

Fördelen med webbaserade kurser är att de alltid finns tillgängliga via en internetuppkopplad dator, surfplatta eller smartphone. Du kan själv välja plats och tid. Det enda viktiga är att du följer din individuella studieplan och dina inlämningsdatum inom kursen. Några få kurser innehåller moment som måste ske på plats.

Vilken behörighet krävs för att få läsa gymnasiekurser?

För att få studera på gymnasial nivå ska du vara folkbokförd i den kommun där du söker utbildning. Det är din kommun som godkänner eller ger avslag på de kurser du har sökt. Om du fyller 20 år under året får du börja studera från och med andra kalenderhalvåret (hösten). Du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år. Har du ett annat modersmål än svenska ska du ha lägst betyg Godkänt i sfi (svenska för invandrare), kurs D eller motsvarande kunskaper i svenska.

Hur vet jag vilken kurs jag ska söka?

Om du vill ha vägledning och information som är specifik för din utbildningsbakgrund ska du kontakta studie- och yrkesvägledarna i din hemkommun. Du hittar kontaktuppgifterna på hemkommunens hemsida.

På Hermods kan du läsa grundläggande kurser, gymnasiekurser eller en yrkesutbildning.

När får jag mitt antagningsbesked?

Varje kommun har sina egna rutiner för antagningsbesked, det kan vara via post eller mejl. Oavsett kommun så får du som ny studerande, inloggningsuppgifter till lärplattformen Novo från oss. Inloggningsuppgifterna skickas till den e-postadress som du angett på din ansökan.

Vad behövs för att läsa på Hermods?

Du behöver en dator med internetuppkoppling. Dessutom behöver du köpa kurslitteratur i de allra flesta kurser. Varje kurs avslutas med en muntlig examination med din webblärare och vid det tillfället behöver du också en webbkamera och ett headset.

Hur får jag mitt betyg när jag läst klart min kurs?

När du är klar med en distanskurs eller prövning sätter webbläraren betyget i Novo. För information om hur du får ut ditt betyg på papper kontakta Hermods personal på den ort du studerar eller Hermods Studerandeservice.

Vilka kurser kan jag söka på distans?

Du kan söka grundläggande kurser, gymnasiekurser eller en yrkesutbildning. Kolla upp vad just din kommun erbjuder. Du ansöker hos vuxenutbildningen i din kommun.

Är det svårt att studera på distans?

Den frågan får vi ofta och svaret är att, nej, det inte är svårare att läsa på distans än att ha traditionell klassrumsundervisning. Många tycker dessutom att det är roligare och mer effektivt att läsa på distans eftersom du kan planera dina studier utifrån din livssituation.

Hur fungerar lärplattformen Novo?

När du har anmält dig får du tillgång till vår lärplattform Novo. Där står det vilka kurser du ska läsa och vilka delmoment som finns i varje kurs. I Novo hittar du kursplaner, undervisningsmaterial och forum för grupparbeten och inlämningar i Novo. När du är klar med alla moduler i din kurs är det dags för en muntlig examination. Denna examination sker i form av ett samtal mellan dig och din webblärare via webbkamera. När du är klar med alla delar i din kurs och kursslut har passerat så sätter din lärare betyg på kursen

Hur är jag aktiv i en distanskurs?

För att vara aktiv i din kurs, måste du skicka in dina uppdrag i tid. Uppdragsdatum finns till varje uppdrag i kursen. Om du inte lämnar in dina uppdrag i tid, riskerar du att avbrytas från kursen.

Vilken studietakt kan jag välja?

Om du läser en grundläggande kurs på distans kan du studera på heltid eller halvtid. Du väljer den studietakt som passar dig bäst. Om du läser en gymnasiekurs på distans kan du välja att läsa på heltid, halvtid eller kvartstid. Är du inte beroende av studiemedel på heltid kan du med fördel välja en långsammare studietakt. Skulle du bli klar med kursen tidigare än utsatt datum går det utmärkt. Om du läser en yrkesutbildning på distans läser du på heltid.

Jag vill avbryta min kurs, hur gör jag då?

Om du funderar på att avbryta din/dina kurser ska du vända dig till din kontaktperson i hemkommunen. Om du studerar i en kommun där Hermods har personal ska du vända dig till studieledarna på Hermods.

Kan jag söka en YH-utbildning?

För att ansöka till en YH-utbildning måste du ha vissa förkunskaper. De delas in i grundläggande behörighet som krävs för alla utbildningar och särskilda förkunskaper. De särskilda förkunskaperna varierar beroende på vilken utbildning du söker till.

Grundläggande behörighet för att antas till yrkeshögskoleutbildning har den som:

• avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

• har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1

• är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

• genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Vissa YH-utbildningar kan kräva särskilda förkunskaper, se detaljerad information under varje kurs.

När börjar kursen?

Det beror på vilken kommun du bor i, men kurserna brukar starta flera gånger om året. Kontakta Hermods där du bor om vill studera eller kontakta din hemkommun för att få reda på datum när sfi-kursen startar.

Hur vet jag vilken kurs jag ska söka?

Vilken kurs/studieväg du ska gå beror på vilken utbildning du har från ditt hemland och vilka studiemål du har. När du gjort ditt test i svenska hos kommunen får du veta vilken studieväg/kurs du ska gå.

Vad kostar det?

Alla våra YH-utbildningar är kostnadsfria och studiemedelsberättigade hos CSN. Du ansöker själv till CSN om du vill ta studielån eller bidrag. Läs mer på CSN:s hemsida.

Kan jag läsa sfi?

Du har rätt att läsa sfi om du har uppehållstillstånd i Sverige och ett svenskt personnummer, samt om du inte har grundkunskaper i svenska. Vill du läsa i en annan kommun? Kontakta sfi-centrum eller vuxenutbildningen i din kommun.

Hur ansöker jag?

Du ansöker till våra yrkeshögskoleutbildningar via vårt antagningssystem www.yh-antagning.se. Du hittar även länk till ansökan under respektive utbildning. Du börjar med att registrera ett konto med dina uppgifter i systemet och kan därefter ansöka till alla våra utbildningar.

När är sista ansökningsdag?

De flesta YH-utbildningar på Hermods Yrkeshögskola har öppet för ansökan under våren. Ansökningsperioden brukar vara mellan februari-maj. Därefter kan du eventuellt söka restplatser på våra utbildningar under sommaren.

Kan jag läsa på distans?

Om du bor långt ifrån en ort där vi har kontor kan du läsa vissa utbildningar på distans. Distansutbildning gör att du själv kan bestämma när och var du ska studera. YH-utbildning på distans studerar du med hjälp av datorn via Internet. Som komplement till dina distansstudier innehåller de flesta av våra YH-utbildningar på distans även ett antal fysiska träffar.

När startar utbildningarna?

De flesta YH-utbildningar startar i augusti eller september, se information under respektive utbildning. Har du blivit antagen till utbildningen så kommer mer information att skickas till dig via vårt antagningssystem.

Hur ansöker jag?

Börja med att besöka kommunens hemsida för att ta reda på var du anmäler dig till sfi, svenska för invandrare. Det kan vara vuxenutbildningen eller sfi-centrum. Hemsidans adress är ofta kommunens namn, till exempel www.stockholm.se. Sök på ordet sfi på kommunens hemsida. Första gången du anmäler dig ska ett personbevis från Skatteverket tas med. Ta även med din legitimation (pass, id-kort eller körkort). Hos Skatteverket beställer du personbevis.

Vad är sfi-utbildning i svenska för invandrare?

Sfi (svenska för invandrare) är en grundutbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Den ger kunskaper i svenska och om Sverige. Utbildningen har tre olika studievägar. Vilken studieväg du ska ha beror på vilken utbildning du har från ditt hemland och vilka studiemål du har. Vi har studievägarna: Studieväg 1, Studieväg 2, samt Studieväg 3.

När kan jag börja?

Du kan starta när du vill under året. Du har tillgång till kursen i max ett år från inköpsdatum.

Hur betalar jag?

Du kan betala med kontokort (VISA eller Mastercard) eller med faktura. Betalningen görs via Klarna och du kan välja att delbetala din faktura. Du måste vara skriven i Sverige för att kunna handla i Hermods webbutik. Detta gäller för både kortbetalning och fakturabetalning.

Kan jag ångra ett köp?

Du har som privatperson 14 dagar på dig – räknat från beställningsdagen – att ångra ditt köp enligt distansköplagen. Du får inte lov att ha startat kursen, om du ska få pengar tillbaka. När du fått inloggningsuppgifter och klickat på ”Mina kurser” får du upp en ruta med kursinformation (”Du är nu på väg att starta din kurs”). När du klickar på OK startar du kursen. Detta datum gäller som startdatum för kursen. Om du ångrar ditt köp ska du meddela detta till vår studerandeservice på e-postadress: studerandeservice@hermods.se

Är undervisningen helt på distans?

Ja, du studerar helt på distans via vår lärplattform Novo. Du har en weblärare som du kommunicerar med via webben. Webbläraren presenterar sig i ord och bild när du startat din kurs.

Kan jag få ett intyg på min kurs?

Du får inget betyg vid avklarad kurs som du köpt i webbutiken. För kurser du köper i webbutiken får du ett intyg på efter godkänd kurs. Du måste själv be om detta intyg via mejl till studerandeservice@hermods.se. Glöm inte att ange personnummer och kurs. Om du önskar ett betyg på kursen kontaktar du kommunens vuxenutbildning och ber att få göra en prövning på kursen. Kontrollera om kommunen har speciella perioder när de gör prövningar. Genom att göra en prövning hos kommunen kan du sedan få ett betyg på din kurs.

Hur läser jag min kurs på Hermods med en e-bok?

I varje kurs som har en e-bok finns det en Introduktion/Start. Här finns ett ”Komma igång avsnitt” där du finner webblektioner/skärminspelningar på alla viktiga moment där din lärare ger tips. En av dessa lektioner beskriver också hur man läser med en e-bok. Principen är dock densamma som med en pappersbok. Ditt mål är att studera kursens studieguide (lärarens undervisning i kursen) samt läromedlet. Din lärare ger dig tips om sidhänvisningar med mera i studieguiden. I studieguiden finns också övningar som hjälper dig att tillämpa sådant som du studerar i läroboken. Du kan skriva ut din studieguide men Hermods har gjort ett aktivt val i att göra studieguiderna interaktiva och anpassa upplägget för olika lärstilar. Webblektioner, övningar och annan media såsom ljudfiler med mera kan inte kan skrivas ut.

Hur betalar jag?

Du kan betala med kontokort (VISA eller Mastercard) eller mot faktura. Vi erbjuder delbetalning via Klarna. Du måste vara skriven i Sverige för att kunna handla i Hermods webbutik. Detta gäller för både kortbetalning och fakturabetalning.